Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Năm, Tháng Ba 21

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Các trường hợp được điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế:
– Thay đồi người thực hiện phân loại trang thiết bị y tế trong trường họp người thay thế có cùng phạm vi hành nghề vói người được thay thế
– Thay đổi thông tin hành chính: địa chi, số điện thoại của cơ sở phân loại; thông tin về người đại diện trước pháp luật của cơ sở phân loại

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công, bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

– Văn bản đề nghị điều chỉnh (Mẫu 19 phụ lục I nghị định 169/2018/NĐ-CP) trong đó phải nêu rõ nội dung thay đổi (bao gồm cà trường hợp thông báo người thực hiện việc phân loại không tiếp tục làm việc tại cơ sở thực hiện việc phân loại);
– Trường hợp thay đổi người phân loại: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người thay thế có cùng phạm vi hành nghề với người được thay thế
– Trường hợp thay đổi thông tin hành chính: Giấy tờ chứng minh sự thay đối địa chỉ, số điện thoại của cơ sở phân loại; thông tin về người đại diện trước pháp luật của cơ sở phân loại

Trình tự điều chỉnh hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

– Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bô đủ điều kiện phân loại tranạ thiết bị y tế, Bộ Y tế cấp cho cơ sở Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hồ sơ công bô đủ điêu kiện phân loại trang thiết bị y tế
– Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận điều chỉnh hô sơ công bố đủ điều kiện phân loại, Bộ Y tế có trách nhiệm cập nhật thông tin thay đổi trên cổng thông tin điện từ của Bộ Y tế. Trường hợp không chấp nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan