Liên hệ tư vấn 1900.6165

Điều kiện hoạt động kinh doanh mua bán nợ

Mua bán nợ là việc bên bán nợ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền khác liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ và bên mua nợ trả tiền cho bên bán nợ. Như vậy, trong tình hình kinh tế hiện nay việc mua bán nợ là ngành nghề hoàn toàn có thể phát triển được. Mua bán nợ hoàn toàn khác với đòi nợ vì đòi nợ thì không làm chuyển quyền đòi nợ còn mua bán nợ thì gần giống như việc thay đổi chủ nợ từ người này sang người khác.

Mua bán nợ là gì?

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là việc thực hiện liên tục một hoặc một số hoạt động liên quan đến việc mua bán nợ nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm: Mua nợ, bán nợ, môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ và dịch vụ sàn giao dịch nợ. Việc kinh doanh mua bán nợ được quy định tại nghị định 69/2016/NĐ-CP và được hướng dẫn bởi thông tư 53/2017/TT-BTC

Điều kiện kinh doanh mua bán nợ

  • Có quy chế quản lý nội bộ
  • Vốn 5 tỷ đối với hoạt động môi giới, tư vấn mua bán nợ; vốn 100 tỷ đổi với hoạt động mua bán nợ; vốn 500 tỷ đối với sàn giao dịch nợ
  • Người quản lý doanh nghiệp có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị, luật…và có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ
  • Ngoài ra còn một số điều kiện khác đối với loại hình kinh doanh cụ thể (môi giới, tư vấn, mua bán, sàn giao dịch)

Quy định đáp ứng với người quản lý doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh mua bán nợ

  • Phiếu lý lịch tư pháp.
  • Bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận.
  • Bản cam kết với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ về việc đáp ứng đầy đủ nội dung quy định

Chế độ báo cáo với đơn vị kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

  • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và trong trường hợp đột xuất, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, tình hình kinh doanh và chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Phụ lục 01/BC ban hành kèm theo thông tư 53/2017/TT-BTC
  •  Định kỳ hàng quý và trong trường hợp đột xuất, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình cấp, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.
  • Trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và trong trường hợp đột xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo về tình hình kinh doanh và chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố cho Bộ Tài chính theo Phụ lục 02/BC ban hành kèm theo Thông tư 53/2017/TT-BTC

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165