Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Bảy, Tháng Tám 17

Đổi họ tên do kết hôn đồng tính?

Tôi đang sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi chuẩn bị kết hôn với 1 người đồng giới (kết hôn đồng tính). Trong tờ khai nơi sở tại hỏi về sau khi kết hôn tôi sẽ mang Họ của người tôi sẽ kết hôn, vậy trong trường hợp kết hôn với người đồng giới tại nước ngoài và chuyển đổi họ sau khi kết hôn có ảnh hưởng gì về sau này khi tôi về Vietnam không? Ở Việt nam có thể thay đổi Họ, Tên cho những trường hợp kết hôn của người đồng tính không? Vì tôi được biết là pháp luật Vietnam không chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Trả lời

Chào bạn! Hiện tại theo khoản 2 điều 8 Luật hôn nhân gia đình của Việt Nam quy định: “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính” do vậy việc đăng ký kết hôn đồng giới của bạn tại nước ngoài sẽ không được công nhận. Vì vậy bạn chỉ có thể đổi họ, tên trong các trường hợp theo điều 27 và 28 bộ luật dân sự 2015 bao gồm các trường hợp sau:

Điều 27. Quyền thay đổi họ
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:
a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;
b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;
c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;
d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;
đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;
g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;
h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.
Điều 28. Quyền thay đổi tên
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về quyền thay đổi họ, tên tại website https://azlaw.vn để nắm rõ hơn về cách thức thay đổi họ tên (trong trường hợp đáp ứng các quy định) hoặc liên hệ theo số điện thoại 19006165 để được chúng tôi tư vấn cụ thể.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan