Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (12/07/2020)

Đối tượng và điều kiện để mua nhà ở xã hội

Hiện nay, nhà nước đang có chính sách hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp về nhà ở thông qua các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên không phải người lao động nào cũng có thể nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. Dưới đây là quy định về điều kiện và các đối tượng được mua nhà ở xã hội

Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 49 Luật nhà ở năm 2014 các đối tượng sau sẽ được hưởng  chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

  • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
  • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
  • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
  • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
  • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
  • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ ;
  • Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
  • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Nhìn chung đối tượng được mua nhà ở xã hội đều là những người có thu nhập thấp, hộ nghèo cận nghèo hoặc người chưa có nhà ở, người có hoàn cảnh khó khăn

Điều kiện về mua nhà ở xã hội

Để mua nhà ở xã hội người mua nhà ở xã hội phải thuộc các đối tượng  được nêu ở trên, ngoài ra phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Thứ nhất: Những đối tượng được mua nhà ở xã hội phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

Thứ hai: Người mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố có nhà ở xã hội trừ trường hợp học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.

Thứ ba: Các đối tượng mua nhà ở xã hội là người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân, Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức phải không thuộc diện phải thường xuyên nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165