Liên hệ tư vấn 1900.6165

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc có phải bồi thường

Hợp đồng thử việc có giá trị như thế nào? Đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc có phải bồi thường hợp đồng hay không? Theo quy định của Bộ luật lao động 2013 quy định về hợp đồng lao động và hợp đồng thử việc như sau:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

Điều 26. Thử việc
1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.
Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc
Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc
1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Theo quy định trên thì trong quá trình thử việc thì không cần báo trước và không cần phải bồi thường đối với hợp đồng thử việc, nếu việc làm thử không đạt yêu cầu. Tuy nhiên cần lưu ý nếu trong quá trình thử việc mà người lao động (thử việc) có gây thiệt hại cho công ty thì có thể vẫn phải bồi thường theo quy định.

Mặt khác, trong hợp đồng thử việc nên nêu rõ nội dung công việc yêu cầu thử việc và tiêu chuẩn của công việc để đảm bảo sau khi thử việc đạt hay không đạt yêu cầu người lao động có căn cứ làm việc với người sử dụng lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không chịu ký hợp đồng

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165