Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 13

Đơn xin gia hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Tên đơn vị nhập khẩu

———————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

————————–

Số:

……, ngày ….. tháng….. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Điều chỉnh gia hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 7165/BYT-TB-CT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ, [Tên doanh nghiệp] đề nghị được điều chỉnh gia hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp có hiệu lực vào ngày 31/12/2017 như sau:

STT

Số giấy phép nhập khẩuNgày cấpNgày hết hạnNgày hết hạn của giấy uỷ quyền

Đề nghị gia hạn đến ngày

      
      
      
      

Tài liệu kèm theo công văn:

1- Giấy phép nhập khẩu (bản sao)

2- Giấy uỷ quyền (bản sao)

 

Đơn vị nhập khẩu

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan