Liên hệ tư vấn 1900.6165

Đóng bảo hiểm khi đang điều trị tai nạn lao động

Người lao động đang điều trị tai nạn lao động thì người sử dụng lao động có cần trả lương và đóng bảo hiểm hay không?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 4 điều 42 quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 quy định về việc đóng bảo hiểm khi làm việc không tròn tháng: “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH

Tuy nhiên theo khoản 3 điều 38 luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động với người lao động nghỉ việc trong thời gian điều trị: ” Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động”

Đối với trường hợp này người lao động tuy không làm việc nhưng vẫn hưởng tiền lương, ngoài ra căn cứ theo điều 2 luật bảo hiểm xã hội thì trường hợp này vẫn thuộc trường hợp đóng bảo hiểm xã hội.

Do vậy, đối với trường hợp người lao động thuộc trường hợp điều trị tai nạn lao động thì người sử dụng lao động vẫn phải trả lương và thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bình thường.

Xem thêm: Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165