Liên hệ tư vấn 1900.6165

Đóng bù bảo hiểm xã hội có được hay không?

Tôi có ký hợp đồng với một công ty, công ty nói nếu tôi làm việc trên 6 tháng thì mới đóng bảo hiểm xã hội cho tôi, tức là: Tôi bắt đầu vào làm việc từ 1/2016, nay là tháng 8/2016 và công ty sẽ đóng bảo hiểm từ tháng 1/2016 cho tôi. Tôi muốn hỏi luật sư là công ty có đóng như vậy được cho tôi không?

Trả lời

Dù trường hợp của bạn không nói rõ là loại hợp đồng nào, tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì bạn thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Như vậy, việc công ty yêu cầu bạn làm việc 6 tháng trở lên thì mới đóng bảo hiểm xã hội cho bạn là trái với quy định của pháp luật, theo quy định trên thì bạn chỉ cần làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng là người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho bạn rồi, việc chậm đóng bảo hiểm xã hội của công ty được coi là hành vi bị nghiêm cấm theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Luật bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp này, ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng cho bạn, công ty còn bị xử phạt theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể như sau:

Điều 26. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp
2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo him xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;
c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;
b) Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Về cách tính tiền lãi chậm đóng BHXH bạn có thể tham khảo thêm quy định tại Quyết định số  60/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165