Thứ Tư (06/07/2022)

Gia hạn văn phòng đại diện du lịch nước ngoài

Trình tự, thủ tục, hồ sơ gia hạn văn phòng đại diện du lịch nước ngoài tại Sở du lịch. Dịch vụ gia hạn văn phòng dại diện du lịch nước ngoài

Chúng tôi là văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài kinh doanh hoạt động lữ hành được cấp ở Sở văn hóa thể thao và du lịch. Giấ phép hoạt động của văn phòng đại diện của chúng tôi sắp hết hạn, xin quý công ty hỗ trợ về mặt hồ sơ và trình tự thủ tục để thực hiện hồ sơ

Trả lời

Đối với trường hợp bạn cung cấp, theo quy định tại điều 44 Luật du lịch 2017 quy định như sau:

Điều 44. Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
1. Việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.
2. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Theo quy định này, việc gia hạn văn phòng đại diện du lịch nước ngoài tương tự với các văn phòng đại diện nước ngoài thông thường. Tuy nhiên cơ quan giải quyết là cơ quan chuyên ngành, hiện nay là Sở Du Lịch thành phố Hà Nội. Mặt khác theo hướng dẫn tại công văn 120/TCDL-LH của tổng cục du lịch ngày 08/02/2018 có hướng dẫn như sau:

4. Cấp giấy phép thành lập đại diện cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Thực hiện quy định của Điều 44 Luật Du lịch, việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài được thực hiện theo quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP. Cụ thể: áp dụng các quy định về điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; Thời hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; Hồ sơ cấp/điều chỉnh/cấp lại/gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Các trường hợp/Trình tự, thủ tục cấp/điều chỉnh/cấp lại/gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; Gửi và lưu trữ Giấy phép; Công bố thông tin về Văn phòng đại diện; Lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; Hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện; Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.

Do vậy, đối với việc gia hạn văn phòng đại diện du lịch nước ngoài hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do thương nhân nước ngoài ký
  • Bản sao đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài (Hợp pháp hóa lãnh sự, dịch tiếng việt)
  • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; (Công chứng dịch tiếng Việt)
  • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp

Trình tự gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch nước ngoài thực hiện như sau:

  • Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh phải được nộp trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Du Lịch kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do.
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay