Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Hai (01/06/2020)

Giải thể công ty TNHH cần bao nhiêu % đồng ý?

Tôi và Hoan là thành viên góp vốn (tổng của 2 người là 60%) của 1 công ty  TNHH. Nhưng do bất đồng với thành viên còn lại (là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc công ty ) , tôi và Hoan muốn làm thủ tục giải thể công ty. Nhưng thành viên còn lại không đồng ý. Vậy tôi và Hoan có làm thủ tục giải thể công ty  được không?

Trả lời

Chào anh! Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi tới bộ phận tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của anh về thủ tục giải thể doanh nghiệp chúng tôi xin trả lời như sau: Công ty của anh thuộc loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên do đó theo quy định tại khoản 2 điều 60 của Luật Doanh nghiệp về nghị quyết của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;
b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:
a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

Lưu ý: số phiếu đại diện quy định trên là đối với thành viên dự họp tán thành, chứ ko phải với tổng số phần vốn góp của công ty.

Do đó đối với trường hợp của anh thì số phiếu 60% chưa đủ điều kiện để giải thể theo yêu cầu. Tuy nhiên nếu bạn anh không tham gia cuộc họp thì lần triệu tập hội đồng thành viên thứ 2 một mình anh có thể quy định giải thể công ty. Dù vậy anh và bạn nên thỏa thuận lại với người bạn còn lại để có phương án thích hợp. Nếu có gì khó khăn anh vui lòng liên hệ tổng đài luật sư tư vấn miễn phí 19006165 để được tư vấn hỗ trợ.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165