Liên hệ tư vấn 1900.6165

Giải quyết khiếu nại của người lao động về sa thải

Trong môi trường lao động, việc người lao động nhận được quyết định kỉ luật do người sử dụng lao động đưa ra là khá phổ biến. Hình thức kỉ luật nặng nhất mà người sử dụng lao động áp dụng đối với người lao động là hình thức kỉ luật sa thải. Vậy trong trường hợp nào thì người lao động bị áp dụng kỉ luật sa thải và khi nhận được quyết định sa thải, người lao động có thể gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền nào để giải quyết khiếu nại?

Trả lời

Chào bạn, hình thức kỉ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp được quy định tại điều 126 Bộ Luật lao động 2012:

Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:
1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;
3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.
Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Như vậy, khi người lao động phạm phải một trong những tội quy định tại Điều 126 Bộ luật lao động 2012 thì sẽ bị người sử dụng lao động ra quyết định sa thải. Tuy nhiên, nếu người lao động cho rằng quyết định sa thải của người sử dụng lao động là sai thì người lao động có thể gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp này, người lao động có hai hướng giải quyết:

Một là: Gửi đơn khiếu nại lên Thanh tra lao động hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở, trong trường hợp không có công đoàn cơ sở thì người lao động có thể gửi đơn lên tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp yêu cầu giải quyết theo quy định tại điều 132 Bộ Luật lao động 2012:

Điều 132. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thoả đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Hai là: Gửi đơn yêu cầu lên Hòa giải viên lao động hoặc Tòa án theo quy định tại Điều 200 bộ luật lao động 2012. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 1 Điều 201 bộ luật lao động 2012 thì người lao động có thể gửi đơn trực tiếp lên Tòa án mà không cần thông qua Hòa giải viên. Nếu người lao động vẫn gửi đơn yêu cầu lên Hòa giải viên thì Hòa giải viên sẽ xem xét thụ lý hoặc không thụ lý đơn của người lao động.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165