Liên hệ tư vấn 1900.6165

Giảm vốn công ty cổ phần do hoàn trả vốn góp cho cổ đông

Xin chào luật sư, hiện tại tôi có công ty cổ phần vốn 20 tỷ. Giờ muốn giảm vốn xuống còn 5 tỷ đồng thì có được không và thủ tục như thế nào?

Trả lời

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần có thể giảm vốn trong một số trường hợp như sau:

  • Giảm vốn trong trường hợp mua lại cổ phần của thành viên
  • Giảm vốn do hoàn trả lại một phần vốn góp cho các cổ đông

Trường hợp giảm vốn do cổ đông yêu cầu mua lại cổ phần thường xảy ra khi công ty có tranh chấp và cổ đông không đồng ý với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Do câu hỏi chỉ yêu cầu giảm vốn nên trong bài viết này AZLAW sẽ hướng dẫn cách giảm vốn do hoàn trả lại phần vốn góp cho các cổ đông trong công ty cổ phần.

Trường hợp nào được giảm vốn do hoàn trả lại một phần vốn góp cho cổ đông?

Theo điểm a khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014 về vốn góp công ty cổ phần quy định rõ về trường hợp này, công ty phải đáp ứng được điều kiện đã hoạt động trên 2 năm và đảm bảo thanh toán đủ các nghĩa vụ của mình sau khi hoàn thành thủ tục.

Điều 111. Vốn công ty cổ phần
5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

Thủ tục giảm vốn do hoàn trả vốn góp cho cổ đông

Để giảm vốn theo trường hợp này công ty cổ phần cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại điều 44 nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi bởi 108/2018/NĐ-CP) gồm:

  • Thông báo giảm vốn do hoàn trả phần vốn góp cho cổ đông
  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn
  • Cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn

Điều 44. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Sau khi giảm vốn công ty cổ phần vẫn đảm bảo phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ khác sau khi giảm vốn. Do đó giảm vốn do hoàn trả phần vốn góp không có tác dụng trốn tránh các khoản nợ đã phát sinh trước khi giảm vốn. Các cổ đông vẫn liên đới chịu trách nhiệm tương ứng với số vốn điều lệ trước khi giảm vốn, vì vậy trước khi có yêu cầu giảm vốn bạn nên liên hệ luật sư để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165