Liên hệ tư vấn 1900.6165

Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục giảm vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được pháp luật quy định như thế nào? Thủ tục giảm vốn yêu cầu các hồ sơ nào? Quy trình giảm vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ được AZLAW làm rõ và phân tích trong bài viết sau.

Các trường hợp giảm vốn công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Được quy định tại điều 68 Luật doanh nghiệp 2014, công ty tnhh 2 thành viên trở lên có thể giảm vốn trong một số trường hợp
– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên
– Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Hồ sơ giảm vốn của công ty tnhh hai thành viên trở lên

Hồ sơ giảm vốn được quy định tại điều 44 của nghị định 78/2015/NĐ-CP gồm:
– Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc giảm vốn
– Quyết định của hội đồng thành viên về việc giảm vốn
– Thông báo về việc giảm vốn (Mẫu II-1 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
– Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
– Báo cáo tài chính gần nhất

Xem thêm: Cam kết thanh toán các khoản nợ để giảm vốn

Quy trình giảm vốn công ty tnhh hai thành viên trở lên

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở KHĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (lưu ý một số nơi hiện tại yêu cầu 100% nộp qua mạng)
Bước 2: Sở KHĐT xem xét hồ sơ và ra thông báo hồ sơ hợp lệ trong vòng 3 ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ có thông báo sửa đổi bổ sung
Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận một của

Xem thêm: Giảm vốn điều lệ do không góp đủ

Giảm vốn công ty TNHH hai thành viên có cần nộp báo cáo tài chính?

Theo quy định tại điều 44 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ giảm vốn điều lệ như sau:

Điều 44. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Tuy nhiên, nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 78/2015/NĐ-CP bỏ đi quy định nộp kèm theo báo cáo tài chính như sau:

Điều 44. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Tuy nhiên, tại khoản điều 68 luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Theo quy định tại điều 156 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định:

Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Theo quy định trên thì việc sửa đổi ở nghị định 108/2018/NĐ-CP không thể sửa đổi luật doanh nghiệp 2014. Vì vậy, trường hợp giảm vốn công ty TNHH hai thành viên thì vẫn phải nộp kèm theo báo cáo tài chính.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165