Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (07/03/2021)

Thủ tục xin giãn tiến độ đầu tư

Hồ sơ, thủ tục, trình tự giãn tiến độ đầu tư theo quy định. Thời gian giãn tiến độ đầu tư tối đa

Giãn tiến độ đầu tư là việc nhà đầu tư kéo dài thời hạn thực hiện đầu tư như đã cam kết. Vậy trường hợp nào được giãn tiến độ đầu tư? Thủ tục giãn tiến độ đầu tư như thế nào?

Cơ sở pháp lý: Điều 46 Luật đầu tư 2014

Điều 46. Giãn tiến độ đầu tư
1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.
2. Nội dung đề xuất giãn tiến độ:
a) Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;
b) Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;
c) Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;
d) Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.
3. Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.
4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

Những nội dung được giãn tiến độ đầu tư

Giãn tiến độ đầu tư chính là việc xin thêm thời gian thực hiện các nội dung mà nhà đầu tư cam kết thực hiện khi đề xuất đự án đầu tư. Theo đó nhà đầu tư có thể đề xuất xin giãn tiến độ đầu tư khi thực hiện dự án bao gồm:

  • Tiến độ thực hiện góp vốn đầu tư,
  • Tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có);
  • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.

Hồ sơ xin giãn tiến độ đầu tư

  • Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Biểu mẫu I.9 Biểu mẫu thông tư 16/2015/TT-BKHĐT)
  • Văn bản giải trình về việc xin giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao có chứng thực)
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tư.

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

Lưu ý khi thực hiện thủ tục xin giãn tiến độ đầu tư

Nội dung đề xuất giãn tiến độ đầu tư, nhà đâu tư sẽ phải nêu các nội dung như sau:
Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;
Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án
Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;
Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.
Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư: Thời gian xin giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165