Chủ Nhật (03/07/2022)

Giấy đề nghị hỗ trợ làm dấu pháp nhân

Mấu giấy đề nghị hỗ trợ làm dấu pháp nhân cho các đơn vị thành lập mới tại Hà Nội. Liên hệ tư vấn pháp luật và thành lập công ty qua tổng đài luật sư 19006165

Mấu giấy đề nghị hỗ trợ làm dấu pháp nhân cho các đơn vị thành lập mới tại Hà Nội theo chương trình hỗ trợ con dấu và phí công bố cho doanh nghiệp tại Hà Nội


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ
HỖ TRỢ LÀM DẤU PHÁP NHÂN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
Kính gửi: (tên đơn vị khắc dấu)

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …
Mã số doanh nghiệp:
Địa chỉ trụ sở chính:
Đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền:
Điện thoại:

Đề nghị được hỗ trợ làm pháp nhân với nội dung như sau:

1. Nội dung, hình thức con dấu:
1.1 Nội dung, hình thức chung bao gồm: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp
1.2 Nội dung, hình thức khác
a) Nội dung, hình thức mẫu con dấu theo mẫu chung thống nhất: Dấu liền mực, mặt dấu hình tròn, đường kính 36 mm

Viền con dấu có ghi tên quận huyện:
Viền con dấu không ghi tên quận huyện:

b) Nội dung, hình thức con dấu khác: Đề nghị có bản thiết kế kèm theo

Lưu ý:
– Hình thức và nội dung con dấu phải đảm bảo theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP;
– Giá trị con dấu không quá số tiền được hỗ trợ theo quy định, trường hợp số tiền làm con dấu vượt quá số tiền hỗ trợ doanh nghiệp phải tự thanh toán số tiền vượt quá cho đơn vị làm dấu.
– Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục làm dấu, thì khi đến nhận con dấu phải có Giấy ủy quyền kèm theo.
– Doanh nghiệp trước khi nhận con dấu kiểm tra kỹ về nội dung, hình thức và chất lượng con dấu, chỉ nhận con dấu khi đảm bảo đúng về nội dung, hình thức và chất lượng con dấu theo quy định.

 Xác nhận đã nhận con dấu

Ngày … tháng … năm 20…, doanh nghiệp đã nhận con dấu
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Mẫu con dấu

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

Đại diện theo pháp luật của DN
hoặc người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay