Liên hệ tư vấn 1900.6165

Giữ bằng gốc và bồi thường chi phí đào tạo

Cháu tên Thanh, Năm 2009 cháu có ký đơn cam kết về việc học theo địa chỉ sử dụng ở Sở y tế X, hiện tại sau khi ra trường Sở y tế đang giữ bằng gốc của cháu. Nhưng hiện tại cháu sắp lấy vợ và muốn định cư nơi khác, trong trường hợp này nếu cháu muốn bỏ cam kết làm việc tại tỉnh thì cháu nên làm thế nào? Vì trong quá trình học Sở y tế không có đóng chi phí cho cháu trong suốt 6 năm học, trong trường hợp này nếu cháu muốn lấy lại bằng gốc có phải bồi thường không? Rất mong luật sư tư vấn giùm cháu.

Trả lời

Thứ nhất, Về bằng gốc của bạn, bạn được yêu cầu lấy lại vì theo Quy định tại Điều 20 Bộ luật lao động năm 2012:

Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động
1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.
2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Thứ hai, Như thông tin bạn đã cung cấp, thì Sở y tế không đóng học phí cho bạn trong suốt 6 năm học, nhưng bạn không nói rõ là số tiền này bạn tự đóng hay ngân sách địa phương đóng theo quy định tại Điều 9 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT:

Điều 9. Kinh phí đào tạo cử tuyển
1. Kinh phí để đào tạo người học theo chế độ cử tuyển được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo hàng năm theo các quy định hiện hành.
Học bổng chính sách đối với người học theo chế độ cử tuyển do ngân sách địa phương bảo đảm và cấp trực tiếp cho người học theo chế độ học bổng chính sách của Nhà nước.
2. Kinh phí đào tạo người học theo chế độ cử tuyển do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chi trả trực tiếp cho các cơ sở giáo dục theo cơ chế Nhà nước đặt hàng.

Nếu như học phí là do Ngân sách địa phương cấp đúng theo quy định của pháp luật và  hiện tại bạn sắp lấy vợ và muốn định cư nơi khác, trong trường hợp này nếu bạn muốn bỏ cam kết làm việc tại tỉnh thì bạn phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo đúng quy định của pháp luật. Vì bạn không nói rõ là bạn vừa ra trường hay đã đi làm theo sự phân công chưa nên xét 2 trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, Cách tính tiền bồi hoàn trong trường hợp bạn không chấp hành sự xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định sau khi tốt nghiệp. Cách tính tiền bồi hoàn (điểm a,khoản 2 điều 13 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT):

TS = (HB+CF) x n

Trong đó TS là tổng số tiền phải bồi hoàn; HB là học bổng chính sách người học được hưởng trong một năm; CF là chi phí đào tạo người học trong một năm; n là số năm mà người học đã học theo chế độ cử tuyển

Trường hợp thứ hai, bạn đã đi làm theo như phân công trong cam kết nhưng có thời gian làm việc sau tốt nghiệp theo vị trí việc làm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định ít hơn hai lần thời gian được hưởng học bổng và chi phí đào tạo. Cách tính tiền bồi hoàn (điểm b, khoản 2, Điều 13 Nghị định 143/2006/NĐ-CP):

TS =  (T-t) / T x (HB+CF) x n

Trong đó T là thời gian người được cử tuyển phải chấp hành sự phân công công tác; t là thời gian làm việc người được cử tuyển đã chấp hành theo sự phân công công tác; các ký hiệu: TS là tổng số tiền phải bồi hoàn; HB là học bổng chính sách người học được hưởng trong một năm; CF là chi phí đào tạo người học trong một năm và n là số năm mà người học đã học theo chế độ cử tuyển

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi, nếu bạn có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6165 để được tư vấn trực tiếp.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165