Liên hệ tư vấn 1900.6165

Hiệu lực hợp đồng môi giới bán đất của cá nhân

Tôi là nhân viên môi giới nhà đất làm tự do, tôi có ký hợp dồng môi giới bán nhà với một cá nhân nhưng sau khi tìm khách môi giới xong chủ nhà không chịu thanh toán. Như vậy hợp đồng của tôi có hiệu lực hay không? Tôi có thể khởi kiện được không?

Trả lời

Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì “Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản”.

Điều kiện kinh doanh môi giới bất động sản

  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62.
  • Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. (Điều 62).

 Nội dung môi giới bất động sản

  • Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.
  • Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
  • Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. (Điều 63)

Thù lao môi giới bất động sản

Thù lao môi giới bất động sản được quy định tại điều 64 của luật này cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.
  • Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

Với các căn cứ trên có thể thấy đây là hợp đồng môi giới bất động sản. Do đó nếu bạn không đáp ứng đầy đủ về điều kiện trên thì hợp đồng sẽ vô hiệu. Ngược lại nếu đủ các điều kiện đã nêu thì hợp đồng sẽ có hiệu lực và có thể khởi kiện để yêu cầu quyền lợi của mình tại tòa án. Do vậy, bạn cần xem xét lại điều kiện và hợp đồng, nếu đủ căn cứ có thể tiến hành khởi kiện tại tòa án để đòi lại quyền lợi cho mình

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165