Thứ Hai (04/07/2022)

Hội đồng quản trị có cần ký hợp đồng lao động?

Thành viên hội đồng quản trị có cần phải ký kết hợp đồng lao động không? Trường hợp nào phải yêu cầu ký kết hợp đồng lao động với người quản lý công ty?

Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn giúp tôi một vấn đề như sau: Tôi có chuẩn bị ký kết hợp đồng lao động với một công ty nhưng khi ký kết hợp đồng thì họ muốn tôi trực tiếp ký kết hợp đồng với thành viên trong hội đồng quản trị. Nhưng bản thân tôi lại không muốn ký kết hợp đồng lao động với người trong hội đồng quản trị. Vậy trong trường hợp này tôi có nhất định phải kí kết hợp đồng lao động với thành viên của hội đồng quản trị không?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty chúng tôi! Theo như thông tin mà bạn cung cấp là bạn đang chuẩn bị kí kết hợp đồng lao động. Căn cứ vào Điều 13 Bộ luật lao động 2019 thì: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”. Theo quy định tại khoản 3 điều 18 thì đối tượng giao kết hợp đồng bao gồm các đối tượng sau:

Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động
3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Xem thêm: Hợp đồng lao động

Trường hợp người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động quy định tại  ba trường hợp đầu không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác giao kết hợp đồng lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn nếu như thành viên trong hội đồng quản trị là người trực tiếp sử dụng và quản lý bạn trong quá trình bạn làm việc thì bạn cần thiết phải kí hợp đồng lao động với thành viên đó. Ngược lại nếu thành viên đó  trong hội đồng quản trị không phải là người trực tiếp quản lý bạn trong quá trình bạn làm việc thì bạn không cần thiết phải ký kết bản hợp đồng lao động với thành viên quản trị. Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay