Thứ Bảy (02/07/2022)

Hợp đồng mua bán đất đai không công chứng có hiệu lực không?

Hợp đồng chuyển nhượng đất có phải công chứng hay không? Quy định về hợp đồng chuyển nhượng đất

Tôi hiện tại đang ở Vũng Tàu, đầu năm 2017 vừa rồi tôi có mua một mảnh đất của ông A , khi mua hai bên chỉ lập hợp đồng mua bán viết tay với nhau, tôi đã thanh toán đầy đủ tiền chuyển nhượng cho ông A. Hiện tại ông A đang được người khác trả giá cao hơn, nên ông A quay sang đòi lại tôi đất mà hai bên đã chuyển nhượng cho nhau và nói rằng hợp đồng mua bán đất giữa tôi và ông A không có giá trị. Vậy luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp hợp đồng mua bán đất mà tôi với ông A chỉ là hợp đồng viết tay thì hợp đồng này có giá trị gì không ạ? Rất mong nhận được hồi âm từ quý luật sư. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn cần đáp ứng quy định về mặt hình thức theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 167 Luật đất đai năm 2013, cụ thể:

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất
3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;
d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy khi hai bên thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn và bên bán sẽ phải ghi nhận việc chuyển nhượng này bằng văn bản và phải thực hiện công chứng tại văn phòng công chứng. Do vậy việc bạn và ông A mới chỉ lập hợp đồng viết tay mà chưa thực hiện công chứng hợp đồng đã vi phạm yêu cầu về hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên Khoản 2, điều 129, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức
Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:
1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

Theo quy định trên, trường hợp này hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà bạn và ông A lập bị vi phạm về mặt hình thức, nhưng bạn đã thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông A. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình  thì hợp đồng chuyển nhượng mà hai bên viết tay không có công chứng vẫn có giá trị. Hay nói cách khác, nếu hiện tại bạn không muốn trả lại ông A đất như ông ý mong muốn thì ông A cũng không thể  trả lại tiền cho bạn và nhận lại đất để chuyển nhượng cho người trả giá cao hơn. Do đó nếu bạn không muốn trả lại đất cho ông A và nhận lại tiền, bạn có thể làm đơn yêu tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có quyền sử dụng đất đó yêu cầu công nhận hiệu lực của hợp đồng này.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay