Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Ba, Tháng Một 28

Hợp đồng nhượng quyền cần có những nội dung gì?

Nhượng quyền thương mại là một trong những hoạt động sinh lời mà trong đó một bên cho bên còn lại quyền sử dụng nhãn hiệu, thương thiệu của mình để tiến hành hoạt động kinh doanh và nhận lại phí nhượng quyền. Khi tiến hành nhượng quyền việc lập hợp đồng nhượng quyền là rất quan trọng để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên. Vậy hợp đồng nhượng quyền cần có những nội dung gì?

Theo quy định tại điều 285 luật thương mại 2005 quy định: “Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương“. Cụ thể hơn tại văn bản số 15/VBHN-BCT ngày 25/04/2014 quy định về nội dung hợp đồng thương mại tại điều 11 bắt buộc gồm các nội dung sau:
Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền. (Điều 286 + 287 Luật thương mại 2005 gồm nhận tiền nhượng quyền, quảng cáo, kiểm tra bên nhận nhượng quyền và các quyền khác do hai bên thỏa thuận; Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền; Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền; Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền; Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.)
Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền. (Điều 288, 289 Luật thương mại 2005:Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại; Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại. Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại; Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao; Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền; Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt; Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại; Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.
Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán. (do các bên thỏa thuận)
Thời hạn hiệu lực của hợp đồng. (do các bên thỏa thuận)
Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Ngôn ngữ thể hiện trong hợp đồng nhượng quyền thương mại phải sử dụng bằng tiếng Việt đối với các hợp đồng nhượng quyền tại Việt Nam. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thỏa thuận.

Một lưu ý khi tiến hành soạn thảo hợp đồng nhượng quyền là điều khoản giải quyết tranh chấp và chấp dứt hợp đồng giữa các bên. Do vậy, người soạn thảo phải nắm rõ và đưa ra phương án để chỉ rõ khi một trong hai bên vi phạm hợp đồng nhượng quyền.

Trên đây là một số kiến thức cơ bản khi tiến hành soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại, khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ AZLAW để hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng tương tự hoặc được hỗ trợ trong việc soạn thảo hợp đồng

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165