Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (27/09/2020)

Thủ tục hợp nhất công ty, doanh nghiệp

Hợp nhất là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp tương tự như chia, tách, sáp nhập công ty trong đó hợp nhất là việc gộp 2 hoặc nhiều công ty và tạo nên một công ty mới hoàn toàn so với các công ty trước đó. Xem thêm: Tìm hiểu về hợp nhất và sáp nhập

Trình tự công việc khi hợp nhất công ty

Bước 1: Thông qua hợp đồng hợp nhất công ty (Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất)
Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.
Bước 2: Thực hiện đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp nhất tại phòng đăng ký kinh doanh
Bước 3: Chấm dứt tồn tại các công ty bị hợp nhất

Hồ sơ thành lập đối với công ty hợp nhất (công ty mới)

Tuỳ từng loại hình công ty mới mà hồ sơ thành lập công ty sẽ giống như hồ sơ thành lập công ty thông thường ngoài ra cần kèm theo:
– Hợp đồng hợp nhất;
– Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.

Hồ sơ đối với công ty bị hợp nhất

Sau khi có hợp đồng hợp nhất các công ty bị hợp nhất phải nộp hồ sơ xin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và xin đóng mã số thuế lên cơ quan thuế quản lý, cơ quan bảo hiểm xã hội (nếu có), tổng cục hải quan (nếu có)…Xem thêm:
Thủ tục xác nhận không nợ thuế hải quan
Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp

Đối với những công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi hoàn tất thủ tục hợp nhất công ty trên phòng đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư nộp hộ 1 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư gồm:
– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;
– Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.
Thời gian thực hiện: 15 ngày
Đối với dự án đầu tư không thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư trên đây. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi tổ chức lại thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165