Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Sáu 26

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng đặt cọc

Đặt cọc là một trong các biện pháp đảm bảo dân sự theo quy định của bộ luật dân sự 2015. Việc đặt cọc tốt nhất nên được lập thành văn bản và có chữ ký của bên đặt cọc và bên nhận cọc, tuy vậy để soạn thảo một hợp đồng đặt cọc như thế nào cho đúng thì không hẳn ai cũng biết. Trong bài viết này AZLAW sẽ hướng dẫn các bước để soạn thảo một hợp đồng đặt cọc hoàn chính.

Bước 1: Trích dẫn các quy định pháp luật về đặt cọc để làm căn cứ soạn thảo hợp đồng

Các quy định pháp luật về đặt cọc được quy định tại bộ luật dân sư 2015 quy định rất cụ thể về hợp đồng đặt cọc, trước khi soạn thảo hợp đồng cần nắm rõ các quy định này để có một hợp đồng hoàn chỉnh và chính xác.

Điều 328. Đặt cọc

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bước 2: Lên sơ bộ những nội dung chính trong hợp đồng đặt cọc.

Do đặt cọc cũng là một trong các quy định của bộ luật dân sự nên việc lập thành văn bản cũng được áp dụng tương tự đối với hợp đồng dân sự. Trong đó hợp đồng đặt cọc có một số nội dung chính sau: thông tin bên nhận cọc, thông tin bên đặt cọc, nội dung đặt cọc (số tiền, thời gian, loại giao dịch…), quyền và nghĩa vụ các bên, quy định về giải quyết tranh chấp

Bước 3: Xác định những vấn đề cần lưu ý trong hợp đồng đặt cọc

  • Ghi rõ giá trị đặt cọc, giá trị giao dịch mà hợp đồng đặt cọc dùng để đảm bảo
    Một số trường hợp không ghi rõ giá trị giao dịch, khi xảy ra có tranh chấp đẩy giá trị giao dịch lên cao để bên đặt cọc không thể thực hiện
  • Xác định cụ thể thời gian đặt cọc từ thời điểm nào đến thời điểm nào?
  • Hình thức, địa điểm thanh toán tiền cọc, mức phạt cọc đối với trường hợp hủy giao dịch
  • Cách thức giải quyết tranh chấp, tòa án giải quyết tranh chấp
    Thông thường khi giải quyết tranh chấp bằng con đường tòa án, tòa án giải quyết tranh chấp sẽ là tòa nơi bị đơn cư trú, tuy nhiên hai bên có thể thỏa thuận tòa án giải quyết để việc xử lý đơn giản hơn.
  • Mức phạt cọc do hai bên quy định, tại khoản 2 điều 328 quy định nếu không có thỏa thuận thì mức phạt cọc sẽ tương đương với mức đặt cọc, tuy nhiên hai bên có thể thỏa thuận mức phạt cọc cao hơn hoặc thấp hơn theo nhu cầu.
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan