Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 8

Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu trên thư viện số cục sở hữu trí tuệ

Trước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu hoặc sử dụng các kết quả đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, khách hàng có thể thực hiện tra cứu nhãn hiệu qua thư viện số của cục sở hữu trí tuệ tại địa chỉ http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php. Khi truy cập theo địa chỉ trên giao diện như sau:

Tại phần tên trường sẽ có các nội dụng bao gồm:
– Nhãn hiệu tìm kiếm: Tên nhãn hiệu cần tìm kiếm
– Nhóm SP/DV: Nhóm sản phẩm, dịch vụ theo bảng phân nhóm nhãn hiệu quốc tế
– Phân loại hình:Phân loại hình theo bảng phân loại Vienna
– Tên SP/DV: Tên sản phẩm dịch vụ cụ thể
– Từ khoá tìm kiếm: các từ khoá để tìm kiếm nhãn hiệu
– Đại diện SHTT (tên ngắn): Áp dụng với nhãn hiệu qua đại diện sở hữu công nghiệp
– Số đơn: Số đơn của nhãn hiệu
– Địa chỉ người nộp đơn: Địa chỉ của người nộp đơn
– Ngày nộp đơn: Ngày tiến hành nộp đơn
– Mã nước của người nộp đơn: Mã nước
– Mã tỉnh của người nộp đơn: Mã tỉnh
– Số bằng: Số bằng của các nhãn đã được cấp văn bằng
– Ngày cấp bằng: Ngày cấp văn bẳng bảo hộ
– Số đơn quốc tế: Số đơn đã đăng ký quốc tế
– Số đơn ưu tiên: Số đơn ưu tiên trong trường hợp hưởng quyền ưu tiên
– Ngày ưu tiên: Ngày ưu tiên khi được hưởng quyền ưu tiên
– Tên chủ văn bằng: Tên chủ văn bằng khi được cấp
– Địa chỉ chủ văn bằng: Địa chỉ của chủ văn bằng đã đăng ký
– Mã nước chủ văn bằng: Mã nước
– Mã tỉnh chủ văn bằng: Mã tỉnh
– Số công báo: Công báo sở hữu công nghiệp
– Ngày công báo: Ngày công báo sở hữu công nghiệp

Ngoài ra, khi tra cứu có thể kết hợp tra cứu nhiều trường bao gồm sử dụng việc kế hợp hoặc loại trừ theo các phép toán của thư viện số iplib gồm: ““, “HOẶC“, “HOẶC KHÔNG“, “VÀ KHÔNG“. Ví dụ khi tra cứu nhãn “TIEN DAT” (chỉ gồm nhãn có chữ “TIEN DAT”) tại ngày 17/04/2019 sẽ ra 19 kết quả

Tuy nhiên nếu vẫn nhãn này trong nhóm 45 sẽ chỉ ra 1 kết quả như hình dưới đây:

Khi bấm vào nội dung nhãn hiệu sẽ hiển thị các thông tin tương tự các trường tra cứu như sau:

Tương tự áp dụng với việc tra cứu các trường khác, khách hàng có thể tra cứu các nội dung cần thiết trước khi đăng ký hoặc thẩm định với các tài liệu có sẵn HOẶC sử dụng tra cứu nhãn hiệu trên thư viện số viện khoa học sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên khách hàng lưu ý hiện tại trên thư viện số dữ liệu thường chậm 4 – 6 tháng so với thực tế nên để sử dụng kết quả chính xác hơn khách hàng có thể dụng dịch vụ tra cứu nhãn hiệu của chúng tôi.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165