Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Ba (20/04/2021)

Kê khai thuế theo quý hay theo tháng?

Trường hợp nào phải kê khai theo tháng, trường hợp nào phải kê khai theo quý. Hướng dẫn quy định pháp luật về thuế về thời hạn kê khai của doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay phương pháp khấu trừ thì hàng tháng, hàng quý đều phải nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo quy định của Pháp luật. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là doanh nghiệp nào sẽ thuộc đối tượng nộp tờ khai thuế GTGT theo quý, doanh nghiệp  nào sẽ thuộc đối tượng nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng.

Về đối tượng kê khai nộp thuế GTGT theo quý:

Hiện nay, theo quy định tại điều 15, thông tư 151/2014/TT-BTC quy định về đối tượng kê khai nộp thuế GTGT theo quý bao gồm:
– Người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống
– Doanh nghiệp mới thành lập. Tuy nhiên sau khi hoạt động kinh doanh đủ 12 tháng thì sẽ căn cứ vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề để xác định phương pháp kê khai nộp thuế GTGT theo quý hay theo tháng

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Đối tượng kê khai nộp thuế GTGT theo tháng

– Người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng
– Người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý, đã nộp mẫu số 07/GTGT cho cơ quan thuế và đã được cơ quan thuế chấp nhận.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dùng làm căn cứ xác định thời gian kê khai thuế GTGT là theo tháng hay theo quý

– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng cộng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Như vậy: Doanh nghiệp căn cứ vào mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hàng năm của năm trước liền kề để xác định thời gian kê khai thuế GTGT là theo tháng hay theo quý, thời kì kê khai thuế thực hiện ổn định trọn năm dương lịch và trong chu kì 3 năm.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165