Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (12/07/2020)

Khái niệm, đặc điểm của chế độ hưu trí bổ sung

Chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung là một hình thức mới của chế độ BHXH được quy định trong Luật BHXH 2014 và được quy định cụ thể tại Nghị định 88/2016/NĐ–CP của Chính phủ quy định về Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.

Khái niệm bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung mang tính chất tự nguyện

Trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ LĐTBXH cho biết, tính đến hết tháng 6/2015, trên cả nước có khoảng 2,15 triệu người hưởng lương hưu hàng tháng với mức lương hưu bình quân 3,9 triệu đồng/người/tháng Trong đó, trên 790.000 người nghỉ hưu trước năm 1995 hưởng lương hưu từ ngân sách Nhà nước và gần 1,36 triệu người nghỉ hưu từ năm 1995 trở đi hưởng lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội. Và có thể thấy trong cuộc sống hiện nay thì mức lương đó khó có thể đảm bảo được sinh hoạt thường ngày. Do vậy, nhà nước ta đã mở ra một lối thoát cho người lao động khi đưa ra chính sách bao hiểm hưu trí bổ sung, như đúng tên gọi của nó, để bổ sung nguồn thu nhập cho người lao động khi về hưu bên cạnh chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nhà nước khuyến khích người lao động và người sử dụng lao động tham gia thông qua các ưu đãi trong chính sách thuế. Cơ chế tạo lập quỹ là từ sự đóng góp của NLĐ và người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động đóng thấp hơn hoặc bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở. Các khoản đóng của doanh nghiệp và người lao động được miễn thuế thu nhập.

Do đây là chính sách hưu trí nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc nên việc chi trả sẽ được thực hiện hằng tháng với thời điểm hưởng và quá trình thụ hưởng sẽ cùng với hưởng lương hưu của BHXH bắt buộc.

Cơ chế hưởng lương hưu bổ sung

Mức hưởng lương hưu bổ sung hàng tháng bằng giá trị tài khoản tiết kiệm cá nhân của người lao động ở thời điểm nghỉ hưu chia cho 240 (tương ứng 20 năm hưởng lương). Mức hưởng một lần được xác định bằng toàn bộ số tiền tồn tích trong tài khoản tiết kiệm cá nhân của người lao động sau khi đã trừ các khoản phí tính đến thời điểm hưởng.

Người lao động sẽ hưởng hưu trí bổ sung hằng tháng khi đến tuổi nghỉ hưu hoặc hưởng một lần. Thời gian nhận chi trả hàng tháng khi người tham gia quỹ đến tuổi nghỉ hưu tối thiểu là 10 năm. Mức chi trả hàng tháng khi đến tuổi về hưu do đối tượng nhận chi trả lựa chọn nhưng tối đa không vượt quá tổng giá trị tài khoản hưu trí cá nhân ở thời điểm nghỉ hưu chia cho 120 tháng. Sau 10 năm, người tham gia quỹ có thể nhận chi trả một lần.

Trường hợp mức chi trả hàng tháng hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành thì mức chi trả hàng tháng tối đa không vượt quá mức lương cơ sở cho đến khi tất toán tài khoản hưu trí cá nhân.

Nhà nước khuyến khích chi trả theo chế độ hàng tháng (lương hưu) thông qua chính sách thuế quy định tại Nghị định 88/2016/NĐ–CP và văn bản hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Liệu chính sách bảo hiểm bổ sung có thực sự đạt được kỳ vọng

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều nước đang thực hiện chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung bên cạnh hưu trí bắt buộc và hưu trí tự nguyện. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, để bảo hiểm hưu trí bổ sung phát huy được đúng vai trò của nó cần phải giải quyết các vấn đề như nguồn tài chính của doanh nghiệp có đủ để tham gia quỹ hưu trí bổ sung hay không? Làm sao để tăng sức hập dẫn của chính sách, khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung này.

Vì là một chính sách mới nhưng chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung thể hiện một ý nghĩa và vai trò thiết thực. Do vậy, hi vọng nhà nước sẽ có những quy định cụ thể các chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, con người Việt Nam để chính sách này phát huy được vai trò thực tế của mình.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165