Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Ba (20/04/2021)

Khoẻ mạnh thì có thể nghỉ hưu trước tuổi không?

Người khoẻ mạnh thì có thể nghỉ hưu trước tuổi hay không? Cách tính mức lương hưu đối với 26 năm đóng bảo hiểm

Tôi sinh năm 1964, là giáo viên tiểu học và đã đóng BHXH được 26 năm. Tôi công tác được đánh giá tốt, sức khỏe bình thường, nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi xin nghỉ hưu trước tuổi được không? Nếu được thì tôi sẽ được hưởng chế độ về trợ cấp hoặc lương hưu như thế nào? Xin quý luật sư vui lòng cho tôi biết. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Thứ nhất, điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định phải có các điều kiện sau:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Như vậy, điều kiện để hưởng lương hưu đối với nam là phải đủ 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Tuy nhiên, đối với trường hợp suy giảm khả năng lao động thì có thể nghỉ sớm hơn với mức suy giảm khả năng lao động tối thiểu 61%.

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
….

Theo thông tin bác đưa ra thì bác năm nay 55 tuổi và đã có 26 năm đóng BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật, sức khỏe bình thường. Áp dụng quy định trên thì bác đã đủ thời gian đóng BHXH ( 20 năm) để hưởng lương hưu tuy nhiên chưa đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật. Theo đó, áp dụng Điều 61 luật BHXH:

Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội
Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Mức lương hưu khi bác đến tuổi nghỉ hưu được tính theo quy định tại điều 56 Luật bảo hiểm xã hội là:
– 20 năm đầu = 45%
– 6 năm tiếp theo = 6 x 2% = 12%
– Tổng mức hưởng = 45%+ 12% = 57%
Mức bình quân tiền lương được tính là trung bình 5 năm trước khi nghỉ hưu theo khoản 1 điều 62 Luật bảo hiểm xã hội

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165