Liên hệ tư vấn 1900.6165

Không có quyết định nghỉ việc có chốt sổ bảo hiểm được không?

Chốt sổ BHXH có cần phải có quyết định thôi việc không? Trong một số trường hợp khi người lao động đơn phương nghỉ việc trái luật hoặc có mâu thuẫn với công ty nên công ty không hợp tác để ký quyết định nghỉ việc, trường hợp này người lao động có thể tự chốt sổ mà không cần quyết định nghỉ việc được không?

Trả lời

Trong mọi trường hợp khi hai bên chấm dứt hợp đồng lao động (dù đúng luật hay trái luật) thì trách nhiệm của người sử dụng lao động đều phải có trách nhiệm chốt sổ và giải quyết các quyền lợi cho người lao động theo quy định tại khoản 2 3 điều 47 Bộ luật lao động 2012

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Mặt khác, khoản 5 điều 21 luật bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong quá trình chốt sổ bảo hiểm xã hội

Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Theo quy định về việc chốt sổ bảo hiểm tại quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 việc chốt sổ bảo hiểm thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Báo giảm lao động
Đơn vị sử dụng lao động cần làm thủ tục báo giảm lao động tham gia BHXH đó và hoàn thiện hồ sơ báo giảm gửi tới cơ quan quản lý gồm

 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT(mẫu D02-TS theo QĐ 595/QĐ-BHXH)
 • Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó (nếu có)
 • Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 bản/người)
 • Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Bước 2: Chốt sổ BHXH
Căn cứ theo quy định tại Tiết 1.2 Điểm b Khoản 1 Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 bao gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (theo mẫu TK3-TS ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH)
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (theo mẫu D02-TS ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH)
 • Bảng kê thông tin (theo mẫu D01-TS).
 • Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người) hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới, 01 tờ 
 • Các tờ rơi của sổ bảo hiểm xã hội thuộc bản chính của sổ bảo hiểm xã hội.
 • 01 công văn chốt sổ của đơn vị – mẫu D01b-TS
 • Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)

Hoàn tất các hồ sơ trên rồi gửi cho cơ quan BHXH quản lý với hình thức qua mạng bằng phần mềm BHXH hoặc gửi qua đường bưu điện. 

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165