Liên hệ tư vấn 1900.6165

Không được tính chi phí lãi vay nếu công ty còn tiền mặt

Hiện nay việc góp vốn của doanh nghiệp Việt do tính đặc thù không phải báo cáo và chứng minh vốn nên nhiều doanh nghiệp chỉ ghi nhận trên giấy tờ về số tiền nhưng không có tiền thực tế. Sau đó đi vay tiền để thực hiện hoạt động kinh doanh. Nhiều câu hỏi gửi tới AZLAW về việc chi phí lãi vay có được tính làm chi phí doanh nghiệp hay không? Bài viết này sẽ tổng hợp các quy định về vấn đề này

Tại công văn số 2389/TCT-CS ngày 26/7/2013, để trả lời cho doanh nghiệp về việc lãi vay có được tính vào chi phí được trừ khi có số dư tiền mặt tại quỹ. Ý kiến của Tổng cục thuế như sau:

1.1 Chi phí lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi
– Khoản vay có đủ chứng từ hợp pháp
– Chi phí lãi vay của khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh
– Không nằm trong những khoản chi phí lãi vay không được tính vào chi phí được trừ theo quy định
– Doanh nghiệp có giải trình phù hợp về số dư tiền mặt tồn quỹ, số dư tiền gửi ngân hàng tại thời điểm vay đã có kế hoạch thực hiện ngay trong thời gian sắp tới

1.2 Chi phí lãi vay không được tính vào chi phí được trừ khi
– Lãi tiền vay dùng để góp vốn điều lệ;
– Lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp;
– Lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế, vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay;
Như vậy: Theo tổng cục thuế, Chi phí lãi vay nếu thực sự doanh nghiệp giải trình được số tiền tồn quỹ và sử dụng tiền vay vào mục đích kinh doanh hợp pháp thì vẫn được trừ

Tại thông báo số 6194/CT-TTHT ngày 17/9/2012 của Cục thuế TP. HCM về việc lãi vay của những khoản vay khi tồn quỹ tiền mặt như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát sinh chi phí lãi vay nhưng tại thời điểm ký hợp đồng vay vẫn còn tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng tương đương số tiền đi vay thì khoản chi phí lãi vay này không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Như vậy, ý kiến của Cục thuế TP. HCM là không được tính vào chi phí được trừ chi phí lãi vay của những khoản vay khi tồn quỹ tiền  mặt, tiền gửi tương đương với số tiền đi vay.

Tại công văn 1828/CT-TTHT của Cục thuế Bình Phước ngày 12/10/2015, về việc lãi vay của những khoản vay khi tồn quỹ tiền mặt như sau:

Trường hợp tại thời điểm vay, công ty có số dư tiền mặt tồn quỹ, số dư tiền gửi ngân hàng cao hơn số tiền đi vay thì phải giải trình, chứng mình số tiền mặt tồn quỹ, số dư tiền gửi ngân hàng công ty đã có kế hoạch sử dụng ngày trong thời gian sắp tới. Và thực tế số dư tiền mặt tốn quỹ, số  dư tiền gửi ngân hàng được sử dụng ngay vào mục đích kinh doanh của công ty sau thời điểm đi vay. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra nếu đúng như Công ty giải trình thì :
– Chi trả lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư được tính vào giá trị đầu tư công trình
– Chi trả lãi tiền vay phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Nếu không đúng, khoản chi trả lãi vay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế , công ty bị xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Pháp luật thuế hiện hành:

Như vậy theo quy định của Cục thuế Bình phước, nếu chi phí lãi vay của những khoản vay  tại thời điểm số dư tiền mặt, tiền gửi cao  hơn số tiền vay, thì công ty phải giải trình chứng minh kế hoạch sử dụng số tiền đó trong những ngày sắp tới. Nếu công ty không chứng minh được, hoặc cơ quan thuế kiểm tra không đúng như công ty giải trình:
– Không được tính vào chi phí được trừ chi phí lãi vay của những khoản vay tại thời điểm số dư tiền mặt và tiền gửi lớn hơn số vay
– Phạt vi phạm hành chính về thuế

Theo các căn cứ trên, khách hàng có thể tự xem xét và giải trình với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về khoản chi phí lãi vay. Trong trường hợp đặc biệt khách hàng có thể trực tiếp gửi công văn để nhận được phản hồi của cơ quan thuế và có cơ sở để thực hiện

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165