Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (05/07/2020)

Chưa được phân loại

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Chưa được phân loại

Trong quá trình để trở thành luật sư, việc cấp chứng chỉ hành nghề là một trong các bước quan trọng không thể thiếu. Sau khi kết thúc việc thi hết tập sự và có kết quả kiểm tra hết tập sự, người tập sự chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư Pháp để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

HOTLINE: 19006165