Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (27/09/2020)

Lệ phí môn bài và quyết toán thuế khi tạm ngừng kinh doanh

Có phải đóng nộp báo cáo tài chính, thuế môn bài, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh hay không?

Nộp thuế môn bài

Căn cứ vào công văn số 1263/TCT-KK của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Đà Nẵng về “Hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế môn bài đối với NNT tạm ngừng kinh doanh”

1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC Quy định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế như sau:

đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Theo quy định tại Điểm Khoản 3 điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC thì Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN gồm

  • Tờ khai quyết toán thuế TNDN (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo thông tư 151/2014/TT-BTC)
  • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.
  • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế).”

Căn cứ theo các quy định trên có thể kết luận 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1:  Người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì

  • Không phải nộp thuế môn bài cả năm
  • Không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN.
  • Không phải nộp báo cáo tài chính

Trường hợp 2: Người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh không trùng với năm dương lịch

  • Nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất, đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.
  • Nộp Báo cáo tài chính, và tờ khai quyết toán thuế TNDN của hai năm dương lịch

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài luật sư 19006165 để nhận được sự tư vấn chính xác nhất!

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165