Liên hệ tư vấn 1900.6165

Lưu ý khi ký hợp đồng lao động với người dưới 18 tuổi

Hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc, thời gian làm việc, tiền lương….Trong một số trường hợp chủ sử dụng lao động muốn nhận lao động dưới 18 tuổi vào làm việc trong công ty, xí nghiệp của mình. Vậy chủ sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với những người này được không? Khi ký hợp đồng lao động với người dưới 18 tuổi, chủ sử dụng cần phải lưu ý những vẫn đề gì. Nhận thấy người sử dụng lao động rất quan tâm tới việc sử dụng lao động dưới 18 tuổi. Do vậy AZLAW xin đưa ra những lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động với người dưới 18 tuổi để quý khách hàng tham khảo thêm.

Thứ nhất: Những trường hợp được giao kết hợp đồng với người dưới 18 tuổi. Người lao động dưới 18 tuổi là người lao động chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ do vậy, pháp luật lao động chỉ cho phép người sử dụng lao động được dử dụng lao động dưới 18 tuổi vào những công việc  phù hợp với sức khoẻ để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động. Ví dụ như: công việc đóng gói sản phẩm, may mặc, thêu….Những công việc có tính chất độc hại nặng nhọc như: Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên; Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ; Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc; Phá dỡ các công trình xây dựng; Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại; Lặn biển, đánh bắt cá xa bờ; Công việc khác gây tổn hại cho sức khoẻ, an toàn hoặc đạo đức của người chưa thành niên. Một số nơi làm việc có tính chất nguy hiểm cao như: hầm lò, công trường xây dựng, sòng bạc vũ trường người sử dụng lao động cũng không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm Khoản 1, điều 162, Khoản 1, điều 165 Bộ luật lao động năm 2012.

Thứ hai: Nội dung của hợp đồng lao động. Nhìn chung hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động với người lao động bao gồm những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động. Tuy nhiên về thời giờ làm việc người sử dụng lao động cần chú ý:  không được thỏa thuận thời giờ làm việc quá 8 giờ/ 01 ngày và 40 giờ/01 tuần đối với người lao động từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. Đối với người lao động dưới 15 tuổi người sử dụng lao động không được thỏa thuận thời giờ làm viẹc quá 4 giờ/01 ngày và 20 giờ/ tuần và không được sử dụng người lao động để làm tăng ca, thêm giờ. Sở dĩ pháp luật lao động hạn chế thời giờ làm việc như vậy để tránh việc người sử dụng lao động ép buộc người lao động làm thêm giờ ảnh hưởng đến sức khỏe, học hành của lao động chưa đủ 18 tuổi.

Khi giao kết hợp đồng lao động với người lao động dưới 18 tuổi người sử dụng lao động sẽ phải ký hợp đồng với trực tiếp người đại diện theo pháp luật của người lao động và phải được sự đồng ý của người lao động dưới 18 tuổi. Nếu như người sử dụng lao động ký hợp đồng trực tiếp với người lao động thì hợp đồng đó sẽ bị vô hiệu. Do người dưới 18 tuổi chưa có đầy đủ nhận thức để đánh giá, xem xét công việc mà người sử dụng lao động thuê có phù hợp với sức khỏe của mình hay không.

Thứ ba: Thực hiện hợp đồng lao động. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố về vệ sinh lao động, an toàn lao động tại nơi làm việc. Lập bảng theo dõi  bao gồm họ tên, công việc đang làm, kết quả kiểm tra sức khỏe của người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165