Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (09/08/2020)

Mất hóa đơn xử lý như thế nào?

Mất cháy, hỏng hóa đơn là điều mà không kế toán nào mong muốn xảy ra. Tuy nhiên do sự bất cẩn của cá nhân hoặc do những nguyên nhân khách quan (hỏa hoạn, thiên tai, cướp giật, ….) dẫn đến hóa đơn chẳng may bị mất, cháy, hỏng. Vậy đối với các trường hợp mất hóa đơn kế toán phải làm sao? Xử lý như thế nào cho hợp lý? Căn cứ để xử lý trường hợp này là theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra cụ thể như sau:

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu ra

Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra của doanh nghiệp mình (dù chưa lập hay đã lập) bắt buộc doanh nghiệp phải lập báo cáo gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất, cháy, hỏng)

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC (Mẫu 3.8 Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

Hoặc các bạn sử dụng phần mềm HTKK để lập mẫu này bằng cách chọn mục “Hóa đơn” sau đó chọn “Báo cáo mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC)”. Lập mẫu và gửi qua mạng hoặc gửi trực tiếp tới CCT

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT liên 2

Khi bán hàng hóa, dịch vụ mà người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó liên 2 bị mất, cháy hỏng thì cho dù là người bán hay người mua làm mất, cháy, hỏng các bạn vẫn phải xử lý như sau:

Bên làm mất lập mẫu Báo cáo Mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC) và gửi cho CQT quản lý trực tiếp của mình. Lập Biên bản ghi nhận sự việc: ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản. Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Như vậy với Biên bản ghi nhận sự việc và bản sao chụp hóa đơn liên 1 được ký nhận đóng dấu của bên bán thì bên mua được sử dụng để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Chú ý: Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165