Liên hệ tư vấn 1900.6165

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Mẫu biên bản hủy hóa đơn sử dụng cho việc hủy hóa đơn chuẩn mới nhất do công ty luật cung cấp

CÔNG TY TNHH

ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày … tháng … năm 2014, tại VP Công ty TNHH ABC, chúng tôi Hội đồng hủy hóa đơn gồm có:

  1. Phạm Thu Hương – Chức vụ Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng
  2. Ông ……………….. – Chức vụ Kế toán – Thành viên Hội đồng.

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản và hủy số hóa đơn chưa sử dụng đến hết ngày 12/05/2014, theo qui định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, như sau:

Loại hóa đơn chưa sử dụng hết cần huỷ 

STT Loại hóa đơn Mẫu hóa đơn Ký hiệu Từ quyển ……

Đến quyển…….

Từ số ………..

Đến số……….

01 Giá trị gia tăng 01GTKT3/001 AA/11P 1 – 5 000091 – 000250
  Cộng     1 160

Các liên (số) hóa đơn chưa sử dụng (còn trong quyển) này, Hội đồng hủy hóa đơn tiến hành cắt góc và lưu trữ tại Công ty.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h giờ cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN
   

 

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165