Thứ Hai (05/12/2022)

Mẫu đơn tố cáo mới nhất

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Mẫu đơn tố cáo mới nhất năm 2020 do công ty luật cung cấp. Tư vấn viết đơn tố cáo. Tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 19006165

Mẫu đơn tố cáo mới nhất do công ty luật cung cấp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

…….., ngày ……. tháng …… năm …….

ĐƠN TỐ CÁO
Kính gửi: ………………………………………………………….. (1)

Tên tôi là:
Địa chỉ:
Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: (2)
Nay tôi đề nghị: (3)
Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

 NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.
(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.
(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay