Liên hệ tư vấn 1900.6165

Mẫu đơn xin nghỉ phép (nghỉ việc riêng, nghỉ ốm) mới nhất

Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất 2018 do Công ty Luật cung cấp


ĐƠN XIN NGHỈ

  Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty……………………….

Phòng Hành Chính Nhân sự

 

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………….

Vị trí: …………………………………………………  Phòng ban:……………………………………………………….

Lý do xin nghỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian xin nghỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

Xin nghỉ tính phép                                    Xin nghỉ không tính phép

Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được phép nghỉ. Xin trân trọng cảm ơn!

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Phòng HCNS

(Ký, họ tên)

Cán bộ phụ trách

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm …….

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165