Thứ Sáu (01/07/2022)

Mẫu thư xác nhận công việc

Mẫu thư xác nhận công việc để xin giáy phép lao động theo quy định hiện hành. Thư xác nhận công việc phải được hợp pháp hoá lãnh sự và công chứng dịch theo quy định

Khi chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động, cấp đổi lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, thư xác nhận công việc, kinh nghiệm doanh nghiệp thường đặt ra câu hỏi văn bản này soạn thảo thế nào? Soạn bằng tiếng Việt được không? Thư xác nhận có cần phải hợp pháp hóa lãnh sự hay chỉ cần công chứng dịch?

Xem thêm
Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động
Xin cấp giấy phép lao động (work permit)

Hiện tại, theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thì những giấy tờ như thư xác nhận công việc, kinh nghiệm của người lao động do bên nước ngoài ban hành phải hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt. Như vậy, thư xác nhận công việc, kinh nghiệm doanh nghiệp có thể lựa chọn soạn thảo song ngữ hoặc bằng tiếng Việt điều đó giúp doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục công chứng dịch tài liệu này. Dưới đây là mẫu thư xác nhận công việc soạn thảo song ngữ, quý khách hàng có thể tham khảo thêm:

Company name (tên công ty): ………………..
Address (địa chỉ): ………………………………..
Date:…./…./……….

LETTER OF CONFIRMATION (Thư xác nhận)

(Company name) …CERTIFIES THAT (Công ty ….chứng nhận rằng)
Mr (Ông) : ……………….Sex (Giới tính): ………….
Date of birth (ngày sinh): ……../…../……….
Nationality (Quốc tịch): …………………
Passport number (Hộ chiếu số): ………; Authority (nơi cấp):…………; Date of  issue ( Ngày cấp ):  …/…/…..
Has been recruitment and working at …………From …./……./…to …/…../…….  (Đã được tuyển dụng và làm việc tại …..từ ngày …/…. /….  đến ngày …/…/…..)                               

                                                              Representative of Company
Signature
(Full name and title)    
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay