Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Ba, Tháng Sáu 19

Mẫu ủy quyền cá nhân làm thủ tục doanh nghiệp

Theo quy định khi tiến hành thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố phải có văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ. AZLAW cung cấp mẫu văn bản ủy quyền nộp hồ sơ cho cá nhân dưới đây


CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày …… tháng ……  năm 2018, tại  Hà Nội, chúng tôi gồm:

Bên ủy quyền (Bên A):

CÔNG TY TNHH …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Mã số doanh nghiệp: …

Đại diện          : Ông ……                     Chức danh: Giám đốc

Bên được ủy quyền (Bên B):

Họ và tên        : ………………………………………………………………………………………………………..

CMND số       : ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ              : ………………………………………………………………………………………………………..

Thống nhất việc uỷ quyền dưới đây:

Hai bên thỏa thuận việc Bên B nhận ủy quyền thay mặt Bên A thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, công bố mẫu dấu và nhận kết quả cho CÔNG TY CỔ PHẦN …... Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc đã ủy quyền cho Bên B. Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà Bên A theo nội dung ủy quyền này. Văn bản ủy quyền sẽ hết giá trị khi Bên B hoàn thành công việc nêu trên./.

ĐẠI DIỆN BÊN UỶ QUYỀNBÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

Bài viết liên quan