Thứ Hai (04/07/2022)

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tính như thế nào?

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tính như nào? Xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng theo Luật BHXH mới nhất năm 2016 được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp 1: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn thời gian tham gia bảo hiểm theo chế độ tiền lương này.
– Người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước 1/1/1995:
Mức bình quân tiền lương = (tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 60 tháng cuối trước khi nghỉ) / 60 tháng
– Người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong giai đoạn từ 1/1/1995 tới 31/12/2000:
Mức bình quân tiền lương = (tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 72 tháng cuối trước khi nghỉ) / 72 tháng
– Người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong giai đoạn từ 1/1/2001 tới 31/12/2006:
Mức bình quân tiền lương = (tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 96 tháng cuối trước khi nghỉ) / 96 tháng
– Người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong giai đoạn từ 1/1/2007 tới 31/12/2015:
Mức bình quân tiền lương = (tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 120 tháng cuối trước khi nghỉ) / 120 tháng
– Người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong giai đoạn từ 1/1/2016 tới 31/12/2024:
Mức bình quân tiền lương = (tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 240 tháng cuối trước khi nghỉ) / 240 tháng
– Người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong từ 1/1/2025 trở đi:
Mức bình quân tiền lương = (tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội toàn bộ thời gian tham gia) / toàn bộ thời gian tham gia

Trường hợp 2: Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Mức bình quân tiền lương = (tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội toàn bộ thời gian tham gia) / toàn bộ thời gian tham gia

Trường hợp 3: Người lao động vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định và vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội do người sử dụng quyết định

Mức bình quân tiền tiền lương = ( tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với thời gian thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định  + tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với thời gian thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng quyết định ) / tổng thời gian đóng

Ví dụ: ông A tham gia bảo hiểm xã hội từ 1/1991, ông nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi, tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của ông A có 23 năm trong đó thời gian ông tham gia như sau:
– 1/1991 tới hết 12/2001 ( 10 năm) ông thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định
– Từ 9/2002 tới hết 8/2015 ( 13 năm) ông thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng quy định
– Mức bình quân tiền lương ông A = [ 10 năm x mức bình quân tiền lương của 5 năm cuối + 13 năm x mức bình quân tiền lương của 13 năm ] / 23

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay