Thứ Hai (22/07/2024)

Mức đóng BHXH cho người lao động

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tỷ lệ đống BHXH hiện nay là bao nhiêu %. Mức đóng BHXH là bao nhiêu % theo quy định hiện hành

Tham gia bảo hiểm bắt buộc vừa là quyền và nghĩa vụ của người lao động. Khi đó, người sử dụng lao động và người lao động đều có trách nhiệm tham gia, vậy mức đóng khi tham gia bảo hiểm là bao nhiêu?

Về bảo hiểm xã hội

Tại quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 có quy định về mức đóng bảo hiểm như sau:
– Người lao động có ký kết hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên ( trừ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định; giúp việc gia đình); Cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; người quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng tiền lương; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: mỗi tháng đóng 8% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí tử tuất. Người sử dụng lao động trường hợp này mỗi tháng đóng 17% ( trong đó: 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất)
– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: mỗi tháng đóng 8% tiền lương cơ sở vào quỹ hưu trí, tử tuất. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí tử tuất.
– Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề: mỗi tháng đóng 22% tiền lương tháng (nếu như trước đó đã tham gia BHXH bắt buộc). Nếu trước đó chưa tham gia đóng hoặc đã hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần thì mỗi tháng đóng với mức 22% của 02 lần mức lương cơ sở ( tức mỗi tháng đóng 572.000 đồng) vào quỹ hưu trí, tử tuất
– Đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hiện chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về mức đóng cho họ.

Về bảo hiểm y tế:

Đối với người lao động ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức; Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: hàng tháng đóng 1,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm. Người sử dụng lao động đóng 3% tiền lương tháng. Đối với công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu bảo hiểm y tế do Ngân sách nhà nước đóng

Mức đóng bảo hiểm bắt buộc 2019

Về bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động là công dân Việt Nam có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (trừ người hưởng lương hưu và giúp việc gia đình): hàng tháng mức đóng của người sử dụng lao động và người lao động đều là 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm.

Về bảo hiểm tai nạn lao động nghề nghiệp: Theo quy định mới người sử dụng lao động sẽ đóng 0,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm vào quỹ tai nạn lao động

Phương thức đóng tiền bảo hiểm

a. Đóng hằng tháng:
– Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
b. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần
– Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
c. Đóng theo địa bàn:
– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.
– Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.
(Theo điều 7 Quyết định 959/QĐ-BHXH)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan