Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (12/07/2020)

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Khi ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì người lao động sẽ thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng còn rất nhiều người lao động chỉ biết mình bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp chứ không biết rõ quyền lợi khi mình tham gia sẽ được hưởng như nào.Do đó bài viết này của AZLAW sẽ đưa ra cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều 50 Luật việc làm 2013 có quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này

Khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: Đối với thời gian tham gia từ 1 tới 3 năm thì người lao động sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp,nếu người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 4 năm thì mỗi 1 năm đóng người đó sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng thời gian hưởng tối đa là 12 tháng

Về mức hưởng mỗi tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Nhưng mức hưởng này không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động được trả lương do người sử dụng lao động quyết định.

Do đó, số tiền BHTN 1 tháng = 60% x mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Lưu ý: Số tiền này người lao động sẽ được lãnh hàng tháng tương ứng với thời gian hưởng của họ chứ không được lãnh 1 lần.

Ví dụ: Chị A tham gia bảo hiểm được 3 năm 8 tháng, bình quân tiền lương 6 tháng liền kề trước khi nghỉ là 4 triệu đồng thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của chị là 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng hàng tháng của chị là 2, 4 triệu (60% x 4 triệu).

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165