Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Sáu, Tháng Mười Một 15

Mức phạt khi không có xác nhận miễn giấy phép lao động

Người lao động làm việc tại Việt Nam nhưng thuộc những trường hợp được miễn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động phải làm thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đó. Nếu vi phạm quy định này người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

Điều 22, Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, quy định như sau:

1. Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:
a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
b) Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người; c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.
4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này

Như vậy theo quy định trên khi người sử dụng lao động không làm thủ tục xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc diện phải xin xác nhận miễn giấy phép lao động sẽ bị xử phạt hành chính từ 30.000.000 VNĐ đến 75.000.000 VNĐ tùy thuộc vào số người lao động vi phạm. Ngoài xử phạt hành chính, người sử dụng lao động có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tuy vào mức độ vi phạm.
Trên thực tế người sử dụng lao động chỉ bị xử phạt hành chính nếu Sở lao động tỉnh (thành phố) nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm. Hiện tại không có quy định về trục xuất hay xử phạt hành chính khi chậm làm thủ tục xin xác nhận miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Vì vậy, các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài chưa làm thủ tục này, có thể tiến hành thực hiện luôn để tránh việc bị xử phạt hành chính khi Sở lao động thanh tra, kiểm tra.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165