Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (27/09/2020)

Nam, nữ sống chung mà không đăng ký kết hôn?

Hiện nay, thực trạng nam nữ sống chung mà không đăng ký kết hôn diễn ra khá phổ biến ở nước ta và có xu hướng ngày càng phức tạp. Thực trạng này đã làm phát sinh nhiều tranh chấp như về tài sản, con cái…do đó Luât hôn nhân gia đình 2014 đã có những quy định cụ thể về vấn đề này.

Theo quy định pháp luật quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng phát sinh khi hai bên nam nữ đã thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, việc nam nữ sống chung mà không đăng ký kết hôn sẽ không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ và chồng, điều đó đã được ghi nhận tại điều 14 Luật hôn nhân gia đình như sau:

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Mặc dù không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của vợ chồng nhưng nếu có con khi đó quyền nghĩa vụ giữa hai bên nam, nữ và con được thực hiện như quyền nghĩa vụ cha, mẹ và con tại Luật hôn nhân gia đình, cụ thể khi đó hai bên nam nữ sẽ có các quyền và nghĩa vụ như sau: chăm sóc, nuôi dưỡng; giáo dục con cái; bồi thường thiệt hại do con gây ra, quản lý tài sản riêng của con…. Pháp luật quy định như vậy không chỉ nhằm mục đích bảo vệ và chăm sóc trẻ em có thể được phát triển toàn diện mà còn thể hiện tính nhân văn, giúp ổn định trật tự xã hội.

Điều 16 Luật hôn nhân gia đình quy định về việc giải quyết quan hệ tài sản giữa hai bên nam nữ sống chung như vợ chồng:

1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Quan hệ tài sản giữa hai bên nam nữ sống chung trước hết được thực hiện theo thỏa thuận của hai bên, từ đó thấy được pháp luật tôn trọng ý chí và sự tự nguyện giữa hai bên. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì quyền nghĩa vụ tài sản sẽ được thực hiện theo điều 219 Bộ luật dân sự 2015. Ngoài ra, việc giải quyết quan hệ tài sản cần phải bảo đảm, quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con, đồng thời thừa nhận công việc nội trợ và công việc khác liên quan tới duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập. Do nước ta hiện nay công việc nhà chủ yếu là được người phụ nữ trong gia đình thực hiện, khi đó trách nhiệm song song của người phụ nữ vừa chăm sóc con cái, làm nội trợ, vừa phải tạo thu nhập cho gia đình, cản trở người phụ nữ tham gia các công việc được trả công chính bởi vậy quy định này giúp cho người phụ nữ được hưởng đầy đủ các quyền như nam giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165