Liên hệ tư vấn 1900.6165

Nghĩa vụ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng trái luật

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là người lao động thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động; hoặc trái với thời hạn báo trước quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Bộ luật Lao động, hoặc trái với cả Khoản 1 Khoản 2 Điều 37 của Bộ luật Lao động. Đối với trường hợp người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật cũng cần phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định.

Điều 43 Bộ luật lao động 2012 quy định:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Theo đó, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động có các nghĩa vụ sau:

Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương được ghi trong hợp đồng lao động. 

Trợ cấp thôi việc là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng, tuy nhiên đối với trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động sẽ không được hưởng khoản trợ cấp này từ phía người sử dụng lao động. Ngoài ra, do việc chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động trái pháp luật thì người lao động sẽ có trách nhiệm bồi thường cho người lao động nửa tháng tiền lương đã được ghi trong hợp đồng mà hai bên thực hiện giao kết.

Bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động khi vi phạm thời hạn báo trước

Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động có nghĩa vụ phải báo cho người sử dụng biết trước theo thơi hạn nhất định ( khoản 2, 3 điều 37 Bộ luật lao động 2012)

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Do đó, người lao động không báo trước cho người sử dụng lao động không đúng thời hạn trên thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động khoản tiền tương ứng với thời gian vi phạm. Quy định này của pháp luật góp phần bảo vệ quyền lợi của người sử dụng lao động tránh gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời quy định này cũng giúp cho người lao động có trách nhiệm hơn đối với công việc mà mình thực hiện.

Hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động

Khi người lao động và người sử dụng lao động có ký kết hợp đồng đào tạo nghề mà người lao động chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì phải hoàn trả lại chi phí đào đạo cho người sử dụng lao động. Việc hoàn trả chi phí đào tạo cần được quy định rõ trong hợp đồng đào tạo nghề. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài. ( điều 62 Bộ luật lao động 2012)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165