Thứ Bảy (21/05/2022)

Nhãn hiệu liên kết là gì?

Nhãn hiệu liên kết là gì? Tác dụng của nhãn hiệu liên kết? Cách thức đăng ký nhãn hiệu liên kết như thế nào? Việc đăng ký nhãn hiệu liên kết có lợi gì so với việc đăng ký nhãn hiệu thông thường hay không?

Nhãn hiệu liên kết là gì?

Theo khoản 19 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau“. Trường hợp này nhãn hiệu liên kết sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu:
– Do một chủ thể đăng ký
– Trùng hoặc tương tự nhau về hình thức
– Các nhóm sản phẩm dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau

Như vậy, việc đăng ký nhãn hiệu liên kết có lợi ích gì so với đăng ký nhãn hiệu thông thường hay không? Theo quy định tại điều 74 Luật sở hữu trí tuệ có quy định về nhãn hiệu liên kết như sau:

Điều 74. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu
2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
e) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

Theo quy định này, khi một nhãn hiệu đã được đăng ký, nếu chủ thể đăng ký muốn đăng ký một nhãn tương tự (gần giống) với nhãn hiệu cũ thì nếu đăng ký bình thường sẽ bị chính nhãn đăng ký trước đối chứng dẫn tới nhãn hiệu không có khả năng bảo hộ nên sẽ đăng ký theo hình thức nhãn hiệu liên kết.

Tuy nhiên, theo quy định tại điều khoản 2 điều 72 luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về điều kiện với nhãn hiệu được bảo hộ: “2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác”. Do vậy, với các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký sẽ không cần đối chứng với nhau.

Về đơn đăng ký nhãn hiệu liên kết phải đáp ứng một số yêu cầu dưới đây:
– Phần mô tả nhãn hiệu trong tờ khai phải chỉ rõ loại nhãn hiệu đăng ký (nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chứng nhận);
– Đối với nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu liên kết, người nộp đơn phải chỉ rõ các yếu tố liên kết về nhãn hiệu hoặc về hàng hóa, dịch vụ tuân theo quy định sau đây:
+ Trong trường hợp yếu tố liên kết là nhãn hiệu (tương tự với nhãn hiệu khác của chính người nộp đơn dùng cho cùng một hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng cho các hàng hóa, dịch vụ tương tự nhau) thì phải chỉ rõ trong số các nhãn hiệu liên kết đó có nhãn hiệu nào được coi là cơ bản hay không, nếu có thì đó là nhãn hiệu nào; nếu một hoặc một số trong các nhãn hiệu đó đã được đăng ký hoặc đã được nêu trong đơn nộp trước đó thì phải chỉ rõ số văn bằng bảo hộ, số đơn nộp trước đó;
+ Nếu người nộp đơn không chỉ rõ nhãn hiệu cơ bản hoặc hàng hóa, dịch vụ cơ bản thì tất cả các nhãn hiệu và tất cả các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu nêu trong đơn của người nộp đơn được coi là độc lập với nhau. Việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu nêu trong đơn sẽ không được áp dụng ngoại lệ đối với nhãn hiệu liên kết, mà phải tuân theo quy định chung về đánh giá khả năng phân biệt

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay