Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Ba, Tháng Năm 22

Nhập khẩu máy in theo mục đích sản xuất kinh doanh

Kính gửi luật sư! Em là Hải ở công ty BBV tại Hưng Yên. Như em vừa trao đổi với luật sư qua điện thoại. Hiện nay công ty em đang chuẩn bị nhập khẩu 4 máy in ống đồng dạng inline trên màng nhựa. Bên em muốn nhờ  luật sư hỗ trợ bên em làm thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị in này. Vậy luật sư kiểm tra và phản hồi lại cho bên em nhé.

Trả lời:

Chào bạn! Qua kiểm tra thông tin phía công ty AZLAW thấy bên bạn đủ điều kiện để xin giấy phép nhập khẩu máy in với mục đích kinh doanh (buôn bán). Nếu bên bạn xin GP theo hình thức này chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin của máy in để bên mình soạn thảo hồ sơ và xin cấp phép cho bên bạn.

Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu máy in theo hình thức kinh doanh (buôn bán)

  • Đơn đề nghị nhập khẩu thiết bị in theo mục đích kinh doanh
  • Catalogue máy in có xác nhận của phía công ty nhập khẩu
  • Xác nhận ngành nghề bản sao y chứng thực của công ty có ngành nghề về mua bán máy móc, thiết bị ngành in

Thời gian thực hiện xin cấp phép nhập khẩu theo mục đích kinh doanh là 5 ngày làm việc (không tính t7, CN và ngày lễ theo quy định của pháp luật)

Tuy nhiên do bên bạn là công ty bao bì nên nếu để xin chuẩn (mục đích nhập khẩu sử dụng sản xuất) thì cần phải có tờ khai đăng ký hoat động cơ sở in đăng ký vởi Sở thông tin tỉnh Hưng Yên.

Hồ sơ đăng ký tờ khai cơ sở in ở Hưng Yên gồm

  • Bằng đại học, cao đẳng về in của giám đốc hoặc chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ in
  • Xác nhận về điều kiện môi trường của công ty (cam kết bảo vệ môi trường)
  • Danh mục thiết bị in và giấy tờ chứng minh đã đầu tư mua sắm (cam kết đầu tư mua sắm)
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của giám đốc công ty
  • Đăng ký kinh doanh của công ty

Hồ sơ nộp tại Sở thông tin truyền thông tỉnh Hưng Yên sau 5 ngày làm việc Sở thông tin truyền thông tỉnh Hưng Yên sẽ cấp tờ khai cơ sở in cho đơn vị. Nếu không cấp phải nêu rõ lý do. Sau khi đăng ký cơ sở in với sở thông tin truyền thông thì mới xin được nhập khẩu theo mục đích sử dụng còn nếu không sẽ chỉ xin được theo mục đích kinh doanh (buôn bán). Quy định về cơ sở in tại nghị định 60/2014/NĐ-CP

Điều 2. Giải thích từ ngữ

 

4. Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:

a) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

b) Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

c) Tem chống giả;

d) Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

đ) Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;

e) Bao bì, nhãn hàng hóa;

g) Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;

h) Các sản phẩm in khác.

Điều 14. Đăng ký hoạt động cơ sở in

1. Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in không thuộc quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 4 Điều 2 Nghị định này phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự, cơ sở in phải gửi tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (sau đây gọi là tờ khai đăng ký) qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định sau đây:

a) Cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương nộp tờ khai đăng ký cho Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Cơ sở in thuộc địa phương nộp tờ khai đăng ký cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Tờ khai đăng ký được lập thành 02 (hai) bản theo mẫu quy định.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã đăng ký, cơ sở in phải gửi bổ sung 02 (hai) tờ khai đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu quy định.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký của cơ sở in quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in có trách nhiệm xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

6. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết: Mẫu tờ khai đăng ký; mẫu tờ khai thay đổi thông tin quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này; phương thức đăng ký hoạt động cơ sở in qua mạng Internet.

Bài viết liên quan