Liên hệ tư vấn 1900.6165

Nhập khẩu máy in theo mục đích sản xuất kinh doanh

Kính gửi luật sư! Em là Hải ở công ty BBV tại Hưng Yên. Như em vừa trao đổi với luật sư qua điện thoại. Hiện nay công ty em đang chuẩn bị nhập khẩu 4 máy in ống đồng dạng inline trên màng nhựa. Bên em muốn nhờ  luật sư hỗ trợ bên em làm thủ tục xin giấy phép nhập khẩu máy in ống đồng cho công ty. Vậy luật sư kiểm tra và phản hồi lại cho bên em nhé.

Trả lời:

Chào bạn! Qua kiểm tra thông tin phía công ty AZLAW thấy bên bạn đủ điều kiện để xin giấy phép nhập khẩu máy in với mục đích kinh doanh (buôn bán). Nếu bên bạn xin GP theo hình thức này chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin của máy in để bên mình soạn thảo hồ sơ và xin cấp phép cho bên bạn.

Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu máy in theo hình thức kinh doanh (buôn bán)

  • Đơn đề nghị nhập khẩu thiết bị in theo mục đích kinh doanh (ghi rõ mục đích sử nhập là “Kinh doanh (bán)”
  • Catalogue máy in có xác nhận của phía công ty nhập khẩu

Thời gian thực hiện xin cấp phép nhập khẩu theo mục đích kinh doanh là 5 ngày làm việc (không tính T7, CN và ngày lễ theo quy định của pháp luật).

Tuy nhiên do bên bạn là công ty bao bì nên nếu để xin chuẩn (mục đích nhập khẩu sử dụng sản xuất) thì cần phải có tờ khai đăng ký hoat động cơ sở in đăng ký vởi Sở thông tin tỉnh Hưng Yên.

Hồ sơ đăng ký tờ khai cơ sở in ở Hưng Yên gồm

  • Giấy tờ chứng minh địa điểm, mặt bằng để hoạt động in
  • Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in
  • Danh mục thiết bị in của công ty
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của giám đốc công ty
  • Đăng ký kinh doanh của công ty

Hồ sơ nộp tại Sở thông tin truyền thông tỉnh Hưng Yên sau 3 ngày làm việc Sở thông tin truyền thông tỉnh Hưng Yên sẽ cấp tờ khai cơ sở in cho đơn vị. Nếu không cấp phải nêu rõ lý do. Sau khi đăng ký cơ sở in với sở thông tin truyền thông thì mới xin được nhập khẩu theo mục đích sử dụng còn nếu không sẽ chỉ xin được theo mục đích kinh doanh (buôn bán). Quy định về cơ sở in tại nghị định 60/2014/NĐ-CP và sửa đổi bởi nghị định 25/2018/NĐ-CP

Điều 2. Giải thích từ ngữ
4. Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:
a) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
b) Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
c) Tem chống giả;
d) Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);
đ) Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;
e) Bao bì, nhãn hàng hóa;
g) Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;
h) Các sản phẩm in khác.
Điều 14. Đăng ký hoạt động cơ sở in
1. Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm in không thuộc quy định tại các Điểm a, c, và đ Khoản 4 Điều 2 Nghị định này phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.
2. Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở in phải gửi 02 (hai) tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in theo mẫu quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định sau đây:
a) Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức Trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;
b) Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Tờ khai đăng ký được lập thành 02 (hai) bản theo mẫu quy định.
4. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã được xác nhận đăng ký, cơ sở in phải gửi bổ sung 02 (hai) tờ khai đăng ký thay đổi thông tin36 theo mẫu quy định.
5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký của cơ sở in quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều này, cơ quan quản lý về hoạt động in có trách nhiệm xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Tờ khai đăng ký hoạt động hoặc tờ khai thay đổi thông tin của cơ sở in không thể hiện đầy đủ thông tin theo mẫu quy định hoặc thể hiện thông tin không trung thực bị từ chối xác nhận đăng ký.
6. (được bãi bỏ)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165