Liên hệ tư vấn 1900.6165

Những điểm mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP

Nghị định 108/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/08/2018 có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 sửa đổi nghị định 78/2015/NĐ-CP sẽ giải quyết nhiều vướng mắc trong các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh, trong đó nổi bật có một số điểm mới sau:

Không cần đóng dấu vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

4. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định này, trong hồ sơ doanh nghiệp gửi lên phòng đăng ký kinh doanh không cần đóng dấu. Trước đây tại nghị định 78/2015/NĐ-CP cũng không có quy định doanh nghiệp phải đóng dấu, các biểu mẫu tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT cũng không yêu cầu doanh nghiệp phải đóng dấu trong các mẫu hồ sơ tuy nhiên nhiều phòng đăng ký kinh doanh vẫn yêu cầu phải đóng dấu. Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã giúp giải quyết nhiều vướng mắc giữa doanh nghiệp và phòng ĐKKD về vấn đề này.

Làm rõ việc văn bản ủy quyền cho cá nhân thành lập doanh nghiệp không cần công chứng, chứng thực

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Thực tế, theo quy định của bộ luật dân sự 2015, luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn không có quy định yêu cầu công chứng văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhưng vì một số trường hợp bị gây khó khăn nên nghị định 108/2018/NĐ-CP làm rõ hơn ở khoản này.

Làm rõ việc tách và gộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

6. Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện tương ứng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này

Trước đây, khi giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhiều nội dung, một số chuyên viên xử lý yêu cầu doanh nghiệp tách hồ sơ với những thông báo yêu cầu bổ sung rất vô lý, nhiều doanh nghiệp rất bức xúc với những trường hợp tách hồ sơ khi chuyển đổi loại hình và thay đổi đại diện mà không có căn cứ pháp lý. Việc tách hồ sơ khi thay đổi đại diện được hướng dẫn bằng công văn 6856/BKHĐT-ĐKKD của Bộ KHĐT những hiện nay đã được luật hóa tại nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Có hướng dẫn rõ ràng về việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Trước đây khi luật hỗ trợ doanh nghiệp vùa và nhỏ có hiệu lực có ưu đãi cho hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp những không có văn bản hướng dẫn các thức chuyển đổi để nhận ưu đãi. Hiện nay, nghị định 108/2018/NĐ-CP đã có hướng dẫn về hồ sơ cụ thể đối với trường hợp này. (Chỉ thêm ĐKKĐ hộ kinh doanh và đăng ký thuế kèm theo các hồ sơ thành lập thông thường)

Cho phép doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Trước đây theo quy định của nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh”. Như vậy, khi lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh, doanh nghiệp chỉ được phép khi tại nơi lập địa điểm kinh doanh đã có chi nhánh hoặc trụ sở chính. Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ đi nội dung này, như vậy đã cho phép doanh nghiệp lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh mà không cần chi nhánh

Cho phép người nhận ủy quyền ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Trước đây, việc ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh chỉ được thực hiện bằng chữ ký số của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi cho phép người nhận ủy quyền thực hiện ký số vào hồ sơ đăng ký kinh doanh để không phải nộp bản giấy

Không cần chữ ký trên danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

5. Trường hp nghị quyết, quyết định về việc thay đổi vốn Điều lệ đã được thông qua hợp pháp theo quy định của Luật doanh nghiệp mà có thành viên, cổ đông bị chết, mất tích, vắng mặt tại nơi cư trú, tạm giam, kết án tù, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc từ chối ký tên vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thì không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ đông đó trong các danh sách nêu trên.

Bỏ yêu cầu nộp báo cáo tài chính trong hồ sơ giảm vốn tại nghị định 78/2015/NĐ-CP

Sửa đổi quy định cũ từ “4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.” sửa thảnh “4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.”

Lưu ý: Riêng đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi giảm vốn vẫn phải nộp BCTC theo quy định điều 68 Luật doanh nghiêp 2014

Giảm bớt các trường hợp phải thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

“2. Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp”

Theo quy định mới này, các trường hợp khác làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập sẽ không được phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận. Như vậy, trừ hai trường hợp trên, nếu cổ đông sáng lập thanh toán đầy đủ số cổ phần thì thông tin cổ đông sáng lập sẽ không thay đổi cho tới hết vòng đời công ty (kể cả trường hợp chuyển nhượng và tăng vốn)

Công bố thông tin doanh nghiệp

Thực hiện ngay khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (so với trước đây có thể nộp sau khi nhận kết quả)

Làm rõ thủ tục thay đổi khi có quyết định của tòa án hoặc trọng tài thương mại

Sửa đổi điều 65 của nghị định 78/2015/NĐ-CP để làm rõ về đối tượng và hồ sơ để thay đổi đăng ký kinh doanh khi có quyết định của tòa án hoặc trọng tài thương mại.

Tải về tham khảo nghị định 108/2018/NĐ-CP tại đây.

Trên đây là một số điểm mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP do AZLAW tổng hợp, một số nội dung đã có sẵn và chỉ được làm rõ hơn. Một số nội dung có thay đổi nhiều, nếu có thắc mắc khác hàng vui lòng liên hệ AZLAW để được hướng dẫn và giảp đáp

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165