Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 17

Những người bị tước quyền hưởng di sản thừa kế

Pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền hưởng thừa kế của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và tôn trọng quyền tự định đoạt tài sản của những người đã mất. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội cũng có những trường hợp người thừa kế không có quyền hưởng di sản thừa kế. Vậy pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Để xác định người không có quyền hưởng di sản thừa kế, pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể về vấn đề nay. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2015, những người không có quyền hưởng di sản thừa kế bao gồm:

Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản
1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:
a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Nếu những người có nghĩa vụ nuôi dưỡng không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng của mình với người để lại di sản khi người đó còn sống khiến người đó lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế, khổ sở về tinh thần và ảnh hưởng đến sức khỏe thì người đó không xứng đáng được hưởng di sản thừa kế của những người mà mình có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng.

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng

Người thừa kế phạm tội chỉ bị tước quyền hưởng di sản nếu hành vi phạm tội của họ chứa đựng động cơ là nhằm để hưởng phần di sản thừa kế mà người khác có quyền hưởng. Nếu hành vi xâm phạm tính mạng đó không nhằm mục đích trên thì cũng không bị tước quyền hưởng di sản thừa kế,

– Người có hành vi lừa dối,cưỡng ép, ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 621 bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định những trường hợp này vẫn được hưởng di sản thừa kế nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản thừa kế theo di chúc. Còn việc tước quyền thừa kế theo nội dung di chúc chỉ xảy ra nếu người được hưởng thừa kế có một trong các hành vi quy định tại Khoản 2 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 mà người để lại di sản thừa kế không biết hành vi của những người đó hoặc biết nhưng họ chưa kịp sửa đổi di chúc.

Trong trường hợp người để lại di sản thừa kế của một trong những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất hoặc một người đã từng được cho hưởng thừa kế ở bản di chúc trước (dù người này không vi phạm Khoản 1 Điều 621) thì đó gọi là truất quyền thừa kế. Tuy nhiên người bị truất quyền thừa kế chỉ mất quyền thừa kế đối với phần di sản bị truất quyền hưởng thừa kế và vẫn có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật với các phần di sản khác chưa được định đoạt của người để lại di sản thừa kế

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165