Liên hệ tư vấn 1900.6165

Những người được quyền thừa kế theo pháp luật

Khi người để lại di sản không định đoạt hoặc chưa định đoạt phần tài sản mà mình để lại khi đó ai sẽ là người được hưởng phần di sản này. Do đó, nhằm tránh tranh chấp phát sinh về tài sản pháp luật đã quy định rõ những về việc ai sẽ được hưởng phần di sản này

Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về người thừa kế theo pháp luật:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm

+ Người thừa kế là vợ, chồng: Pháp luật thừa nhận mối quan hệ vợ, chồng thông qua việc kết hôn hợp pháp, khi đã được pháp luật thừa nhận mối quan hệ vợ chồng thì vợ, chồng chính là người thừa kế của nhau khi một trong hai bên mất. Việc thừa kế giữa vợ và chồng cần lưu ý:

Quan hệ hôn nhân chấm dứt được thể hiện thông qua bản án hoặc quyết định có hiệu lực của Tòa án, khi hai bên ly hôn chưa có bản án hoặc quyết định của Tòa án mà một trong hai bên chết thì bên còn lại vẫn được hưởng tài sản do người kia để lại.

Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản do người kia để lại

Trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại (chưa ly hôn) mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được nhận tài sản từ người đã chết.

+ Người thừa kế là cha, mẹ đẻ với con đẻ: Cha, đẻ là hàng thứ nhất của con đẻ và ngược lại con đẻ cũng là  hàng thứ nhất của cha, mẹ đẻ. Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định nào phân biệt giữa con trong giá thú và con ngoài giá thú nên con đẻ ở đây được xác định bao gồm cả con trong giá thú và con ngoài giá thú.

+ Người thừa kế là cha, mẹ nuôi với con nuôi: cha, mẹ nuôi và con nuôi được thừa kế di sản của nhau nhưng không phát sinh quan hệ thừa kế giữa cha mẹ đẻ với cha mẹ nuôi. ( điều 653 bộ luật dân sự)

+ Người thừa kế là cha dượng, mẹ kế với con riêng: nếu giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau ( điều 654 Bộ luật dân sự)

Hàng thừa kế thứ hai gồm

+ Ông bà nội, ông bà ngoại với cháu ruột: ông bà nội, ông bà ngoại là hàng thừa kế thứ hai của cháu ruột và ngược lại cháu ruột là hàng thừa kế thứ hai của ông bà nội, ông bà ngoại. Quan hệ thừa kế giữa ông bà chỉ phát sinh với cháu ruột mà không phát sinh với cháu nuôi và ngược lại. Con riêng của vợ không phải là người thừa kế của ông bà nội và ngược lại. Con riêng của chồng không phải là người thừa kế của ông bà ngoại và ngược lại

+ Anh, chị, em cùng cha hoặc mẹ là anh, chị em ruột của nhau và được xác định là người thừa kế của nhau không phân biệt trong hay ngoài giá thú.

Con riêng của vợ và con riêng của chồng không phải anh, chị, em ruột nên không phải là người thừa kế của nhau.

Con nuôi không là người thừa kế của con đẻ và ngược lại.

Hàng thừa kế thứ ba gồm

+ Quan hệ thừa kế giữa cụ nội, cụ ngoại với chắt ruột: Trong trường hợp cụ nội, cụ ngoại mất không có người thừa kế là con, cháu hoặc có người thừa kế nhưng họ đều từ chối hoặc bị truất quyền hưởng thừa kế thì chắt ruột sẽ được hưởng di sản thừa kế.

+ Quan hệ thừa kế giữa bác ruột, chú ruột, cậu ruột, dì ruột với cháu ruột: Khi cháu ruột chết, anh chị em ruột của bố, mẹ thuộc hàng thừa kế thứ ba của cháu và ngược lại.

Như vậy, quan hệ thừa kế phát sinh dựa trên quan hệ huyết thống và quan hệ chăm sóc nuôi dưỡng giữa các bên với nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Những người trong cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165