Liên hệ tư vấn 1900.6165

Những trường hợp được hưởng thừa kế theo pháp luật

Hiện nay, các tranh chấp về thừa kế có xu hướng ngày càng gia tăng và trở nên phức tạp hơn.  Sự nhận thức và hiểu biết về các quy định của pháp luật của cá nhân là một nguyên nhân  khiến các vụ kiện gặp nhiều khó khăn, thời gian giải quyết kéo dài. Đặc biệt, một trong những khó khăn lớn khi áp dụng các quy dịnh của pháp luật để giải quyết tranh chấp thừa kế là vấn đề xác định sao cho đúng về những trường hợp được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật
1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
a) Không có di chúc;
b) Di chúc không hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp không có di chúc

Những trường hợp được coi là không có di chúc gồm:
– Người có di sản thừa kế không lập di chúc hoặc có lập di chúc nhưng chính họ hủy di chúc bằng cách đốt, xé… hoặc tuyên bố hủy bỏ di chúc đã lập
– Người chết có để lại di chúc nhưng kể từ thời điểm mở thừa kế di chúc đã bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiểu được ý chí của người lập di chúc hoặc thể hiện rằng đó chính là ý chí tự nguyện của người lập di chúc đó
– Nội dung di chúc không rõ ràng, dẫn đến những cách hiểu khác nhau giữa người công bố di chúc và người được hưởng di sản thừa kế
Trong trường hợp này thì di sản thừa kế được chia cho diện thừa kế và hàng thừa kế của họ

Trường hợp có di chúc nhưng không hợp pháp

Người để lại di sản có lập di chúc nhưng di chúc đó vi phạm các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định tại điều 643 Bộ luật Dân sự 2015. Trong trường hợp này thì di chúc có thể vô hiệu một phần hoặc vô hiệu toàn bộ.
– Di chúc sẽ bị coi là vô hiệu toàn bộ nếu di chúc đó do người không minh mẫn, sáng suốt hoặc bị đe dọa, cưỡng bức trong khi lập di chúc lập ra; nội dung của di chúc trái pháp pháp luật, đạo đức xã hội,hình thức trái quy định của pháp luật; người lập di chúc từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng chưa được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Trong trường hợp này, toàn bộ di sản thừa kế của người lập di chúc sẽ được chia cho những người thừa kế theo pháp luật của họ
– Di chúc bị vô hiệu một phần khi: chỉ có phần nào đó không hợp pháp và phần không hợp pháp đó không ảnh hưởng dến hiệu lực của các phần còn lại. Trường hợp này chỉ áp dụng thừa kế theo pháp luật cho phần di sản của phần di chúc không có hiệu lực pháp luật.
– Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc: Cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, trong trường hợp này, di chúc sẽ bị coi là vô hiệu toàn bộ hoặc một phần và di sản liên quan đến phần di chúc bị vô hiệu được chia theo pháp luật cho diện thừa kế và hàng thừa kế của họ.
Cơ quan, tổ chức chỉ bị coi là không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế nếu trên thực tế các cơ quan, tổ chức đó đã tuyên bố giải thể hoặc phá sản. nếu cơ quan, tổ chức đó chấm dứt hoạt động do sáp nhập, hợp nhất hoặc chia tách thì cơ quan, tổ chức mới được sáp nhập, hợp nhất vào hoặ chia tách ra được hưởng phần di sản thừa kế của cơ quan, tổ chức cũ.
Nếu toàn bộ những người thừa kế chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc, các cơ quan,tổ chức được hưởng thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì toàn bộ di sản thừa kế của người lập di chúc sẽ được chia cho những người thừa kế theo pháp luật của họ
Nếu chỉ có một hoặc một số người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng di sản không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di sản liên quan đến họ mới được chia cho những người thừa kế theo pháp luật của người lập di chúc.
– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản: Trường hợp này người thừa kế vi phạm vào khoản 1 Điều 650 và người lập di chúc không biết hành vi của người thừa kế này
Nếu toàn bộ những người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản thì toàn bộ di sản của người để lại di chúc sẽ được chia theo pháp luật
Nếu chỉ có một hoặc một người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản thì phần di sản được định đoạt cho những người không có quyền hưởng di sản đó sẽ được dịch chuyển cho những ngươi thừa kế theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015
– Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di từ chối quyền nhận di sản.
Trong trường hợp toàn bộ những người được quyền hưởng di sản theo di chúc từ chối quyền hưởng di sản thì toàn bộ di sản của người để lại di chúc sẽ được chia theo pháp luật
Trong trường hợp chỉ có một hoặc một số người được hưởng di sản theo di chúc từ chối hưởng di sản thì chỉ áp dụng thừa kế theo pháp luật đối với phần di sản được hưởng của những người từ chối hưởng di sản thừa kế theo di chúc.
– Phần di sản không được định đoạt trong di chúc: nếu di chúc chỉ định đoạt một phần di sản thì phần còn lại sẽ được chuyển dịch cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật. Những người trong cùng một hàng thừa kế được hưởng di sản bằng nhau nếu di sản được chia theo luật. Do đó, những người được hưởng di sản sản theo di chúc vãn có thể hưởng phần di sản được chia theo pháp luật bằng với người người thừa kế cùng hàng nếu trong di chúc người lập di chúc không nói rõ là những người đó chỉ được hưởng phần di sản đã ghi trong ghi chúc.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165