Liên hệ tư vấn 1900.6165

Nội dung cơ bản cần có của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Đối với việc giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa người lao động và chủ sử dụng lao động thì hợp đồng lao động chính là chìa khóa, là căn cứ để Tòa án cũng như các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Vậy, hợp đồng lao động cần có những nội dung gì? Điều này được quy định tại điều 23 Bộ luật lao động 2013 như sau:

Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
c) Công việc và địa điểm làm việc;
d) Thời hạn của hợp đồng lao động;
đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;
g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.
3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.
4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định.

Xét về bản chất hợp đồng lao động cũng là một loại hợp đồng dân sự do vậy hợp đồng lao động khi giao kết cũng phải tuân thủ sự tự nguyên thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của Bộ luật lao động năm 2013. Nhìn chung một hợp đồng lao động sẽ bao gồm các thông tin của chủ sử dụng lao động, người lao động; Các điều khoản thỏa thuận cơ bản của hai bên về tiền lương, thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi, địa điểm làm việc, thời hạn làm việc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt người chủ sử dụng lao động và người lao động có thể đưa ra thêm một số điều khoản ràng buộc trách nhiệm của hai bên như:

  • Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. Điều khoản này cần thiết phải xây dựng để bảo vệ quyền lợi cho chủ sử dụng lao động bởi lẽ: trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh khốc liệt như hiện nay bí mật kinh doanh, công nghệ chính là yếu tố quyết định sự phát triển của một công ty.
  • Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thoả thuận bổ sung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

Trên đây là tư vấn của AZLAW về nội dung của hợp đồng lao động, quý khách hàng có thể tham khảo thêm. Nếu có vấn đề cần tư vấn, quý khách hàng có thể liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí 19006165.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165